Hva betyr grønn konkurransekraft for byutvikling?

Gå til hovedinnhold

Hva betyr grønn konkurransekraft for byutvikling?

Dato
Foredragsholder
Are Jansrud
Sted

Bypakkekonferansen 2017

Hva betyr grønn konkurransekraft

Grønn konkurransekraft

Klima - verdiskaping - arbeidsplasser

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Grønn konkurransekraft - veien videre

Prinsipper for plitikkutforming

Statens rolle

New Climate Economy

Overgangen til lavutslippssamfunnet krever store investeringer

Byene er blitt vårt naturlige habitat

Kjell A. Nordstrøm

Utslipp av klimagasser i Norge

Næringsstruktur Norge

Last ned