Grønn konkurranskraft og investorers rolle i det grønne skiftet

Gå til hovedinnhold

Grønn konkurranskraft og investorers rolle i det grønne skiftet

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

NVCA

Grønn konkurransekraft i finansnæringen

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Omstilling - det grønne skiftet

Investors rolle i det grønne skiftet

Finansiering av det grønne skiftet

Last ned