Grønn konkurransekraft

Gå til hovedinnhold

Grønn konkurransekraft

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Grønn konkurransekraft

Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Omstilling - det grønne skiftet

Omstilling fra oljedrevet vekst

Den norske omstillingens så langt

Endringer i karbonutslipp i Europa 2000-2016

Finansieringen av det grønne skiftet

Fra fremragende forskning til verdiskapende arbeidsplasser

Grønn konkurransekraft og fornybar energi

Veikart fra næringslivet

Prinsipper for politikkutforming

Tverrgående anbefalinger

Statens rolle som rammesetter, aktør og risikotaker

Næringslivets rolle - sikre verdiskaping og sysselsetting

Finansnæringens rolle i det grønne skiftet

Last ned