Grønn konkurransekraft

Gå til hovedinnhold

Grønn konkurransekraft

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Omstilling - det grønne skiftet

Omstilling fra oljedrevet vekst

Den norske omstillingen så langt

Utslipp av klimagasser i Norge

Finansiering av det grønne skiftet

Fra fremragende forskning til verdiskapende arbeidsplasser

Grønn konkurranskraft og fornybar energi

Veikart for næringslivet

Prinsipper for politikkutforming

Tverrgående anbefalinger

Statens rolle som rammesetter, aktør og risikotaker

Næringslivets rolle - sikre verdiskaping og sysselsetting

Finansnæringens rolle i det grønne skiftet

Last ned