Grønn konkurransekraft #omstilling #grønnindustri #grønnfremtid

Gå til hovedinnhold

Grønn konkurransekraft #omstilling #grønnindustri #grønnfremtid

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Grønn konkurransekraft i industrien

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Grønn konkurranskraft - veien videre

Omstilling - det grønne skiftet

Den norske omstillingen så langt

Veikart - tilbakemelding fra privat sektor

Grønne skoger

Marine næringer utvikles på biologiens premisser

Fra fremragende forskning til verdiskapende arbeidsplasser

Kapital - den grønne råvaren

Last ned