Grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi

Gå til hovedinnhold

Grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Bærum

Grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Omstilling - det grønne skiftet

Omstilling fra oljedrevet vekst

Den norske omstillingen så langt

Utslipp av klimagasser i Norge

Finansiering av det grønne skiftet

Fra fremragende forskning til verdiskapende arbeidsplasser

Grønn konkurransekraft og fornybar energi

Sirkulær økonomi

Bærum Høyre

Last ned