Grønn konkurransekraft og byggenæringen

Gå til hovedinnhold

Grønn konkurransekraft og byggenæringen

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Grønn konkurransekraft - veien videre

Omstilling - det grønne skiftet

Den norske omstillingen så langt

Produktivitetsvekst i byggebransjen

Økning i byggavfall

Sirkulærøkonomi

Veikart fra eiendomssektoren

Materialvalg driver karbonavtrykk

Areal- og samferdselsplanlegging

Kapital er den grønne råvaren

Utslipp av klimagasser i Norge

Last ned