Grønn konkurransekraft i energibransjen

Gå til hovedinnhold

Grønn konkurransekraft i energibransjen

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo

Grønn konkurransekraft i finansnæringen

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Omstilling - det grønnsk skiftet

Omstilling fra oljedrevet vekst

Den norsk omstillingen så langt

Energiens rolle i det grønne skiftet

Behov for investeringer i infrastruktur

Kapital er den grønne råvaren

Utslipp av klimagasser i Norge

Last ned