Green Competitiveness

Gå til hovedinnhold

Green Competitiveness

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

HiOA kurs i klimajournalistikk

Grønn konkurransekraft

Klima - verdiskaping - arbeidsplasser

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Grønn konkurransekraft - veien videre

Prinsipper for politikkutforming

Veikart - tilbakemelding fra privat sektor

Omstilling - Det grønne skiftet

Den norske omstillingen så langt

Kapital er den grønne råvaren

Utslipp av klimagasser i Norge

Last ned