Finansnæringens muligheter i det internasjonale fornybarmarkedet

Gå til hovedinnhold

Finansnæringens muligheter i det internasjonale fornybarmarkedet

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Finansnæringens muligheter i det internasjonale fornybarmarkedet

Grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Omstilling - det grønne skiftet

Omstilling fra oljedrevet vekst

Den norske omstillingen så langt

Endringer i karbonutslipp fra europeiske land 2000-2016

Finansiering av det grønne skiftet

Grønn konkurransekraft og fornybar energi

Institusjonelt eierskap

Ansvarlige investeringer

Norsif

Næringslivets rolle - sikre verdiskaping og sysselsetting

Finansnæringens rolle i det grønne skiftet

Grønne obligasjoner

Bankfinansiering

Ekvatorprinsippene

Last ned