BBK - Grønn konkurransekraft

Gå til hovedinnhold

BBK - Grønn konkurransekraft

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Omstilling - det grønne skiftet

Omstilling fra oljedrevet vekst

Den norske omstillingen så langt

Finansiering av det grønne skiftet

Fra fremragende forskning til verdiskapende arbeidsplasser

Veikart fra næringslivet

Næringslivets rolle - sikre verdiskaping og sysselsetting

Finansnæringens rolle i det grønns skiftet

Last ned