Bankregulering – en del av økonomisk stabiliseringspolitikk

Gå til hovedinnhold

Bankregulering – en del av økonomisk stabiliseringspolitikk

Dato
Foredragsholder
Are Jansrud
Sted

Finans Norge

Svært omfattende regulering av bankene

Sentrale temaer og sentrale aktører

Hva er en (moderne) bank?

Bankenes rolle i samfunnet

Bankenes rolle i norsk økonomi

Men norsk banknæring er ikke spesielt stor

Hvordan ser bankbalanser ut?

Hva driver bankenes resultater?

Hva utfordrer forretningsmodellene og lønnsomheten

Bank: Risikouniverset

Hvorfor går bankene over ende?

Hvordan reguleres bankene?

Norske "forsvarsverk2 er ekstra tykke!

Ordinære kapitalkrav

Kraftig skjerpelse av kapitalkrav etter finanskrisen

Risikovekting - ulike metoder

Hvorfor kapitalkrav

Basel II/III - 3 pilarer

Kapitaldekning

Beregningsgrunnlag kredittrisiko

Kredittrisikomodellering

"Sikkerhetsmekanismer"

Modigliani og Millers teorem

Bankenes tilpasning til skjerpede kapitalkrav

Kapitalkravkostnader

Tidsvarierende kapitalkrav - Motsyklisk kapitalbuffer

Last ned