Bankenes rammebetingelser og fellesløsninger

Gå til hovedinnhold

Bankenes rammebetingelser og fellesløsninger

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Sparebanken Møre

Bankenes rammebetingelser og fellesløsninger

Om banknæringen i Norge

Bankenes rammebetingelser

Regulatoriske hindringer for bankene

Skjerpelse av kapitalkrav

Basel IV

Uvektet kapitalhandel

Krisehåndtering og bankavviklingsfond

Norske regelverksprosesser

Pilar 2

Boliglånsforkriften

LCR per signifikant valuta

Finansskatt

FinTech

Betalingsformidling

Last ned