Bank: Rammebetingelser, regelverk og risikostyring

Gå til hovedinnhold

Bank: Rammebetingelser, regelverk og risikostyring

Dato
Foredragsholder
Are Jansrud
Sted

Grunnleggende om bank og bankvirksomhet

Risikoeksponering og behovet for regulering

Regulering: overordnet oversikt

Regulering: kapitalkrav og likviditet

Krisehåndteringsregelverket

Risikostyring og "Risikotoleranse"

Last ned