2017

Gå til hovedinnhold

2017

Liste over våre ansatte
Tittel Dato Sted
Hovedtrekk i regelverksutviklingen
Solvens 2 og forsikringsregulering: Skjer’a?
Det norske forsikringsmarkedet
Operasjonell risiko
Regulatorisk utvikling: bank og forsikring - fokus på kapitalkrav
Klimarisiko for bank, forsikring og investorer
Digitalisering: Hvordan sikrer vi at alle kundene er med?
Næringslivets rolle i en sirkulær fremtid
Kan Norge ta ledertrøya i det grønne skiftet - uten å tape penger?
Grønn konkurransekraft og oljenæringen
Green Competitiveness
Næringslivets rolle og muligheter i klimatilpasningen
Hva betyr grønn konkurransekraft for byutvikling?
Finansnæringens digitale veiskille
100 år med Nemnda for helsevurdering (NHV)
Grønn konkurransekraft
ICAAP, ILAAP og complience
Regelverksutvikling
Regulatory update
Regulatoriske rammeviklår - fortsatt i kontinuerlig endring?
Regelverkskrav og regulatorisk utvikling
Solvens 2 og skatt
Betydningen av en tydelig og kommunisert risikotoleranse
Folkefinansiering - rammevilkår og muligheter
Bank: Rammebetingelser, regelverk og risikostyring
Bankregulering – en del av økonomisk stabiliseringspolitikk
Grønn konkurransekraft i energibransjen Oslo
Grønn konkurransekraft og byggenæringen
Green Competitiveness
Changes to the Nordic and European Financial Services Market in Light of PSD II
Endringsledelse - evne og vilje til endring i akademia
Styrets arbeid med digital strategi
Grønn konkurransekraft #omstilling #grønnindustri #grønnfremtid
Green Competitiveness
National implementation of Sendai Indicators
Hva er viktig for næringen fremover?
Det norske markedet for skadeforsikring
Standard for antikorrupsjon - perspektiver fra næringslivet
BBK - Grønn konkurransekraft
Grønn konkurransekraft - en kommunikasjonsutfordring? Oslo
Athenæum Rotary - Grønn konkurransekraft
Pensjonsseminar BI - fremtidens pensjonister
Grønn konkurransekraft
Hvordan bidra til bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld
Finansnæringen og den digitale revolusjon 2.0
Finansnæringens muligheter i det internasjonale fornybarmarkedet
Hvordan kan Norge styrke sin grønne konkurransekraft
Grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi Bærum
Arbeidet med grønn konkurransekraft
Compliance i en digital verden
New trends in finance and increased focus on sustainability
Finansnæringens verdi for Norge og noen utfordringer fremover
Økonomi og karrierevalg Oslo
Grønn konkurransekraft
Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til grønn konkurransekraft
Grønn konkurransekraft
Finansnæringen og den digitale revolusjonen
Private-Public-Project Island
Digitalisering og cybersikkerhet Oslo
Green Competitiveness and Financing the Transition
Infrastrukturinvesteringer og pensjon
Bankenes rammebetingelser og fellesløsninger
Med konkurransekraft inn i lavutslippssamfunn
Ut av språktåka
Grønn konkurranskraft og investorers rolle i det grønne skiftet