Presentasjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Presentasjoner

Liste over våre ansatte
Tittel Dato Sted
Disaster Risk Reduction Roma
Veikartet - grønne bygg
Norsk Svensk Handelskammer - rapport nordisk ministerråd
Betalingsformidlingskonferansen - betalingsformidlingsmarkedet i endring
Sustainability and the future of business
Verdien av forebygging og varsling
MIFID - Status EU, EØS og Norge Oslo
Klimarisiko i et investerings- og stabilitetsperspektiv
Globale trender og lokale muligheter
Hva har skjedd på pensjonsområdet det siste året
Sustainability and the future of finance
Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen
Finansnæringens rolle
Forutsetninger for verdiskaping
Nyheter fra det finansregulatoriske området Trondheim
Fra IMD til IDD - hovedforskjeller
Finansnæringens syn på egen pensjonskonto
Grønn konkurransekraft - ett år etter
To work or not to work - is that the question?
Ringeriksbanen og miljøby på Sollihøgda
Et dynamisk obligasjonsmarked
Megatrender - og styrets ansvar for å tenke fremover
Digitalisering og det grønne skiftet - muligheter for nasjonalt og regionalt næringsliv
Forventninger til en helhetlig ID-forvaltning
Finansnæringen 2018 - banknæringen i en brytningstid
Hvordan stimulere markedet for omstilling til grønn verdiskaping
FutureBank - samarbeid og samspill
Hovedtrekk i regelverksutviklingen
Solvens 2 og forsikringsregulering: Skjer’a?
Det norske forsikringsmarkedet
Operasjonell risiko
Regulatorisk utvikling: bank og forsikring - fokus på kapitalkrav
Klimarisiko for bank, forsikring og investorer
Digitalisering: Hvordan sikrer vi at alle kundene er med?
Næringslivets rolle i en sirkulær fremtid
Kan Norge ta ledertrøya i det grønne skiftet - uten å tape penger?
Grønn konkurransekraft og oljenæringen
Green Competitiveness
Næringslivets rolle og muligheter i klimatilpasningen
Hva betyr grønn konkurransekraft for byutvikling?
Finansnæringens digitale veiskille
100 år med Nemnda for helsevurdering (NHV)
Grønn konkurransekraft
ICAAP, ILAAP og complience
Regelverksutvikling
Regulatory update
Regulatoriske rammeviklår - fortsatt i kontinuerlig endring?
Regelverkskrav og regulatorisk utvikling
Solvens 2 og skatt
Betydningen av en tydelig og kommunisert risikotoleranse
Folkefinansiering - rammevilkår og muligheter
Bank: Rammebetingelser, regelverk og risikostyring
Bankregulering – en del av økonomisk stabiliseringspolitikk
Grønn konkurransekraft i energibransjen Oslo
Grønn konkurransekraft og byggenæringen
Green Competitiveness
Changes to the Nordic and European Financial Services Market in Light of PSD II
Endringsledelse - evne og vilje til endring i akademia
Styrets arbeid med digital strategi
Grønn konkurransekraft #omstilling #grønnindustri #grønnfremtid
Green Competitiveness
National implementation of Sendai Indicators
Hva er viktig for næringen fremover?
Det norske markedet for skadeforsikring
Standard for antikorrupsjon - perspektiver fra næringslivet
BBK - Grønn konkurransekraft
Grønn konkurransekraft - en kommunikasjonsutfordring? Oslo
Athenæum Rotary - Grønn konkurransekraft
Pensjonsseminar BI - fremtidens pensjonister
Grønn konkurransekraft
Hvordan bidra til bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld
Finansnæringen og den digitale revolusjon 2.0
Finansnæringens muligheter i det internasjonale fornybarmarkedet
Hvordan kan Norge styrke sin grønne konkurransekraft
Grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi Bærum
Arbeidet med grønn konkurransekraft
Compliance i en digital verden
New trends in finance and increased focus on sustainability
Finansnæringens verdi for Norge og noen utfordringer fremover
Økonomi og karrierevalg Oslo
Grønn konkurransekraft
Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til grønn konkurransekraft
Grønn konkurransekraft
Finansnæringen og den digitale revolusjonen
Private-Public-Project Island
Digitalisering og cybersikkerhet Oslo
Green Competitiveness and Financing the Transition
Infrastrukturinvesteringer og pensjon
Bankenes rammebetingelser og fellesløsninger
Med konkurransekraft inn i lavutslippssamfunn
Ut av språktåka
Grønn konkurranskraft og investorers rolle i det grønne skiftet
Arbeidslivsdagen 26.oktober 2016 Thon Hotel Opera, Oslo
Nordiske finansarbeidsgiverforeningers møte i Stockholm 1.og 2.september 2016 Stockholm
Det norske forsikringsmarkedet Oslo
Veikart fra eiendomssektoren Oslo
Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft - PROSIN-konferansen Oslo
Responsible investments and corporate governance Oslo
Financing the Transition
Finansnæringen og grønn konkurransekraft Oslo
Grønn konkurransekraft - Norwegian Cluster Management Forum
Green Competitiveness and Financing the Transition
Hva vet nordmenn om pensjonsordene vi bruker? Oslo
Regelverkstatus og arbeidet i Finans Norge Ålesund
Finansnæringens digitaliseringskonferanse - Finansnæringen og den digitale revolusjonen Oslo
Baltic Green Innovation Forum - Green competitiveness - responsible financing for green growth
Personlig økonomi inn i pensum Oslo
Green competitiveness
Fazer Food Services - Nordisk toppledermøte - Global trends
Finansnæringen og den digitale revolusjonen Oslo
Kloke penger Oslo
Grønn og konkurransedyktig - en nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Oslo
Integra - Grønn og konkurransedyktig - en nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Oslo
UD - Grønn og konkurransedyktig - en nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Oslo
Finance Norway's approach to crime prevention
Insentiver for grønnere næringsvirksomheter Oslo
GIEK ledermøte - Finansnæringen og grønn konkurransekraft Oslo
Green Economics - Green competitiveness - what and why
Finans Norge bærekraftkonferanse - Finansnæringen og grønn konkurransekraft Oslo
Grønn konkurransekraft: Finansnæringens rolle i det grønne skiftet Trondheim
Finansnæringen og den digitale revolusjonen Oslo
Omstilling, vekst og grønn verdiskaping Oslo
Grønn konkurransekraft - grønt skifte og utfordringer for fremtiden Oslo
Interaction Between Business and Research Oslo
SpareBank 1 Markets Fintec Seminar - Muligheter for Norge Oslo
Ledelse i turbulente tider Oslo
Studentkonferanse - Grønn konkurransekraft Oslo
Energy, climate and green competitiveness Oslo
Bygg som kan stå ute - Klima 2050 Oslo
Pensjon 3.0 Oslo
Finans Norge Kapitalmarkedsdag London
Årsmøte Landkreditt - grønn konkurransekraft Oslo
Personlig økonomi inn i skolen Oslo
Finansnæringen og den digitale revolusjonen Oslo
Grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi - hvilke rolle bør avfalls- og byggebransjen spille? Oslo
Trevaredagene - Grønn konkurransekraft Oslo
Styrt fra EU, eller stort rom for særnorsk regulering i forsikring? Oslo
Ledelse er forandring Oslo
Omstilling, vekst og grønn verdiskaping Vestfold
OMF - dynamisk intrument med nasjonal betydning Oslo
Moderne avfallsinnsamling i byer/tettsteder Oslo
Kapitalkrav - utfordringer, konsekvenser og veien videre Oslo
Viktige pensjonsutfordringer Oslo
Grønn konkurransekraft Oslo
Bli sjef i eget liv! Oslo
Veidekke - Skandinavisk miljødag 2015 - Grønn konkurransekraft Oslo
Grønn konkurransekraft Oslo
Fintech, infrastructure and regulatory environment Oslo
Større individuelt pensjonsansvar; muligheter og utfordringer Oslo
Hvordan bidra til bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld Oslo
Det grønne skiftet. Hva innebærer det for finansnæringen? Tromsø
Effective cross sector approaches to reduce risk and increase resilience Oslo
Endringer i arbeidsmiljøloven Gardermoen
Beregninger med lønnstall Gardermoen
Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Gardermoen
Hovedavtalerevisjonen 2015 - Pensjon i tariffoppgjøret i 2016 Gardermoen
Making change happen - Funding the Transition Oslo
Pensjonsnæringens rammeverk og betingelser Oslo
Veiselskap og infrastruktur - finansielle utfordringer og muligheter Oslo
Finansnæringen og den digitale revolusjon Oslo
Macroeconomic and regulatory challenges Oslo
Det norske forsikringsmarkedet Oslo
Bankenes Sikringsfond høstkonferanse - Regelverk i endring Gardermoen
Verdien av forebygging - et finansielt perspektiv Oslo
Renewable energy - Funding the transition Oslo
Hvor står og går finansnæringen, og hvem bestemmer retningen? Oslo
Samfunnets avhengighet av EKOM og IKT, og trusler vi står overfor - sett fra finansnæringen Oslo
En finansnæring i endring Oslo
En finansnæring i endring Oslo
Utfordringer i norsk økonomi - finansnæringens rolle Haugesund
Ledelse er forandring Oslo
Eika Kloke Penger Fredrikstad
Finansnæringens tilnærming mot korrupsjon Oslo
Digitaliseringskonferansen Oslo
Norwegian life insurance and pension - Future possibilities and challenges Oslo
Er kontanter overflødige i fremtiden? Oslo
Financial Sectors for Sustainable Growth Oslo
Nordic Conference on Green Investments and Nordic Pension Funds Oslo
Kloke penger Førde
Bankenes fremtid - hvordan vil næringen se ut de nærmeste årene? Oslo
Kloke Penger Risør
Livsvitenskap - samspill for utdanning, innovasjon og forskning Oslo
Designdagen 2015 Oslo
Grønn vekst Oslo
Kriminalitet, misligheter og korrupsjon i næringslivet - status og konsekvenser Oslo
Bankenes felles konto- og adresseringsregister (KAR) Oslo
Hvordan skal bankene vinne kampen i det nye betalingsparadigmet? Oslo
President Institute - Ledelse er forandring Oslo
Sikkerhetsutfordringer og viktige tiltak i finansnæringen Oslo
Can insurance data help preventing natural catastrophes and urban flooding damage? Oslo
Egenkapitalkonferansen - Kapitalmarkeder i endring Oslo
FinTech, Finansnæringen og den digitale revolusjon Oslo
Akademikernes inntektspolitiske konferanse. Tariffavtaler - hemmende eller fremmende for produktiviteten? Oslo
Tjenestpensjonskonferansen - Viktige veivalg for tjenestepensjon Oslo
Agderkonferansen - Grønn verdiskaping Kristiansand
OMF - forum. Utvikling i OMF-markedet og veien videre Oslo
Næringskonferanse - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oslo
Eiendomsdagene 2015 - Norsk økonomi - status og fremtidsutsikter Norefjell
Partnerskapskonferansen 2015 - Samspill for en bedre fremtid Tønsberg
Aktuelle næringsplitiske temaer året 2014 Leangkollen
Klimaendringer og skadeforsikring: En ulykke kommer sjelden alene Oslo
Ringeriksbanen - Mulige finansieringsmodeller for framtidens infrastruktur Oslo
Finans Norges utfordringer i 2015 Oslo
Finansdagen EY - Finans Norges utfordringer i 2015 Oslo
Hvordan kan offentlige innkjøp være en drivkraft for et bærekraftig næringsliv og samfunn? Oslo
Endringer i pensjonsmarkedet Oslo
En finansnæring i endring Oslo
Norge og ESA - finansnæringens perspektiv Oslo
Finance options - investments in green solutions for transportations
Pensjoner i Norge, veien videre Oslo
Ny finansforetakslov - fagdag Oslo
Økonomi og karrierevalg Oslo
Samfunnsutfordringer globalt og lokalt
Sammenhengen mellom næringsutvikling og attraksjonskraft Oslo
Det norske forsikringsmarkedet Gjensidige
Finansnæringens rolle i bærekraftig by- og samfunnsutvikling Oslo
Finansnæringens arbeid med å forebygge økonomiske problemer Oslo
Klima - vårt felles ansvar Leangkollen
Kompetansebehovet i finansnæringen Lysaker
Responsible investing - muligheter og utfordringer for institusjonelle investerer Oslo
IT-perspektivet i finansnæringen Oslo
Globale utfordringer, regionale muligheter Oslo
Ny finansforetakslov - juridisk fagseminar Oslo
Aktuelle regelverksprosessor for finansnæringen Oslo
En finansnæring i endring Oslo
BI, Cetre for Asset prixing Research - Industry Seminar Oslo
Sikkerhetskonferanse NSR Oslo
Det norske forsikringsmarkedet Oslo
Bankenes rolle i boligmarkedet og husholdningenes sårbarhet Boligmarkedskonferanse
Finansnæringen: Trender og utviklingstekk Kleivstua
Joule seminar - The role of the financial market Oslo
Bankenes sikringsfond høstkonferanse 2014 Gardermoen
Ledelse og forandring Oslo
Rundebordskonferanse om norsk bankregulering Ålesund
DSS medlemsmøte - Hva skjer Oslo
Skolekonferansen - En dag i skolen Oslo
From challenge to opportynity Oslo
Aktuelle utfordringer i næringen Nætterøy
Overordnet bilde av norsk finansnæring og utfordringer i et IT-perspektiv Oslo
Økonomisk klima og rammebetingelser - drivere for framtidig utvikling i næringen Oslo
Integrated reporting - Investor's perspective Oslo
From challenge to opportunity Klima og Miljødepartementet
Finansnæringen og det grønne skiftet DNB Miljødag
Problemstillinger knyttet til gjennomføring av Solvens II Gardermoen
Utfordringer for bankene Seminar om kapitalkrav - 2014, Oslo
Soliditet versus likviditet - hva er viktigst? SpareBank 1 Markets Finansseminar
Eikas alliansesamling Oslo
Når skal pensjonskundene våkne? Oslo
Grønn vekst Oslo
Finansnæringen - samfunnets blodomløp Oslo
Risk forum Oslo
En bærekraftig byggenæring i en verden i endring? Drammen
Betalingsformidling i verdensklasse - Hvordan skal dette videreføres? Netsdagene
Energi Norges Vinterkonferanse Berlin
En næringspolitikk for finansnæringen Finansforbundets konferanse
Velferd, bærekraft og finans Oslo
Protector Forsikring AS Oslo
EFF-dagen Lysebu
Lerchendalkonferansen 2014 Trondheim
Valutaseminaret 2014 Oslo
CRD IV - Mer enn kapitalkrav Styreseminar Landkreditt
Langsiktige sparemidler representerer en "ny" kilde til kapital Infrastrukturkonferansen
Norwegian Insurance in figures den Haag, Nederland
OMFs betydning og Finans Norges rolle Oslo
Finans Norge - A presentation Oslo
Finans Norge-presentasjon Oslo
Endringer i bankenes rammebetingelser Finansdagen Ernst & Young
Forberedt på framtiden - en bærekraftig byggebransje i en verden i endring BA-konferansen
Strategi og Fokus SpareBank 1-gruppen
Et bærekraftig pensjonssystem BI
Næringslivets utfordringer og muligheter
IT-perspektivet i finansnæringen
Møte med Finansdepartementet
Eika
Endringer i rammebetingelsene for banknæringen - konsekvenser og utfordringer
Bærekraft nødvendighet og god butikk
Næringslivet tar utfordringene
Skjerpede krav til banken - Hva er konsekvensene?
Hvorfor har byggenæringen et press på seg?
Hvor står norsk forsikring i dag og hvor går veien videre?
CRD IV - Mer enn kapitalkrav
Strengere krav for bankene - Hva er konsekvensene
Risk management in insurance business
Skjerpede krav til bankene - Hva er konsekvensene?
Sikringsfondsordningen og krisehåndtering – viktige nyheter for bank og innskyter
Det norske forsikringsmarkedet
Nye rammer for europeisk bankvesen. Hva blir konsekvensene for Norge?
Utfordringer med klimaendringer og voksende skadeutbetalinger – samarbeid med offentlige organer
Finansnæringen som partner i skoleverket
Water damage, a growing challenge for Scandinavia as a whole
Implementation of CRR/CRD IV
Inspirasjon og ledelse
Utviklingen i norsk bankvesen
Vision 2050, the new agenda for business
Samspill privat og offentlig finansiering i Norsk byutvikling
A dynamic industry in a changing world
Strategi 2017 - Finans Norge, tiltaks– og realiseringsplan
Panthavergarantipoolen og Felleserklæringen
Meeting with Lord Mayor of the City of London
Pilotprosjekt – kan skadedata for forsikring brukes av kommunene til klimaforebygging
Et finansmarked i endring
Finansmerknadsmeldingen 2012
A dynamic industry in a changing world
En bærekraftig finansnæring – Muligheter og ansvar
Utfordringer for finansnæringen
Ny organisering av Finans Norge
Ledelse og kompetanse
Privatfinansiert utbygging – eller offentlig ansvar?
Når samfunnet blir en integrert del av kjernevirksomheten
Møte med konkurransetilsynet
Den fremtidelige strukturen i finansnæringen
Flere eller færre? Hvilken regulering trenger finansnæringen?
Globale trender – lokale markeder
Utfordringer og krav til ledelse
Vision 2050 – temamøte Finans Norge
Styremøte i sparebankstiftelsen DNB
Risørkonferansen 2013
How can claims data from the non life insurance industry contribute to a more resilient infrastructure in the society
Makroperspektiv – nye kapitalkrav – finansnæringens perspektiv
Finansmarkedet i 2013 - Hva kan vi vente oss?
Interne muligheter og korrupsjon
Finansmarkedet i 2013 – hva kan vi vente oss?
Avkastning og bærekraft
Et bærekraftig pensjonssystem
Business as usual is not an option
Finansnæringen i Norge
Møte med finanskomiteen og næringskomiteen
Kunnskapsbasert vekst – Globale trender – lokale markeder
Utvikling av det norske OMF-markedet
Utfordringer for finansnæringen
Vision 2050 – utfordringer og muligheter for byggnæringen
Nye rammebetingelser - konsekvenser for finansnætingen
Hvordan utløser vi vårt potensial? – Næringspolitisk perspektiver
Klimaendringer gir oss nye utfordringer som krever nye løsninger
Forsikringsselskapenes rolle i nytt pensjonssystem
Norsk finansnæring – noen sentrale regelverksprosesser og mulige konsekvenser
Forsikringsnæringens betydning innen finansiell sektor
Tanker om finansnæringens framtid
Finans Norges næringspolitiske strategi
Financing the change for the future
Culture eats strategy for breakfast
CSR Visions for the future
Business as usual is not an option
Finansnæringens utfordringer og muligheter på kort og lang sikt
Finansnæringens bekjempelse av hvitvasking
Videreutvikling i Norsk finansnæring og i sparebankene
Utfordringer og muligheter for livsforsikringsselskapene i Norge
Finansnæringens utfordringer
Smartcity Bærum - et program støttet av framtidens byer
Business as usual is not an option
Et dynamisk næringsliv i en verden i forandring
Oslo som finanshovedstad
En kunnskapsbasert finansnæring
Innovation as a strategic driver
Et dynamisk næringsliv i en verden i forandring
Situasjonsrapport fra Bankenes sikringsfond
Klimatilpasning, forsikring, tall og fakta
Infrastructure investment as an asset class
Datakriminalitet og informasjonssikkerhet
Tanker om finansnæringens framtid
Klima og vann - Hva skjer på den politiske arena?