Presentasjoner

Gå til hovedinnhold

Presentasjoner

Liste over våre ansatte
Tittel Dato Sted
Fremtidens bank
Finans og ID - tanker om plikter, utfordringer og ønsker
Utfordringer og muligheter for Norges største fastlandsnæring
Forsikringskonferansen 2020
Kan vi kopiere oljeeventyret?
Omstilling til en bærekraftig bankvirksomhet
Bratteli-seminaret: Grønn konkurransekraft
Pensjonskonferansen 2019
BAE-Rådet SAMMEN 2020 - Utfordringer til BAE-næringen
Betalingsformidlingskonferansen 2019
Sparebankdagene 2019
RIFs høstkonferanse 2019
Bærekraftige investeringer - Drammen Næringsråd
DNB Sustainable Finance
Teknologidagen 2019
Bærekraftkonferansen 2019
Finansdagen i Trondheim
Complianceseminaret 2019
Bankenes sikringsfonds høstkonferanse
Boligkonferansen
Bærekraftsrapportering
Urban future - change equals opportunity
Asker næringsråd, Grønn konkurransekraft –– muligheter for et offensivt næringsliv
Digitaliseringskonferansen - menneske og maskin
Senter for eiendomsfag, eiendomsbransjens toppledernettver
Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen
LO Finans ––Finanskonferansen 2019 - bærekraftig finans
Veidekkes skandinaviske miljødag - veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen
Drammen næringsforening - Drammen som fintechhub
DSB Samfunnssikkerhetskonferansen 2019 - Klimaendringer og konsekvenser for finansiell sikkerhetfor finansiell sikkerhet
Climit Summit 2019 - Business models for CCS - climate risk - roadmap for the financial services sektor
Lillestrømbanken - økonomisk utsyn Romerike 2019 - Økonomisk bærekraft i værden og på Romerike
Finans Norges jusskonferanse - bærekraft og forsikring
KPMG Fincial services - internsamling - finansnæringen i endring
Disaster Risk Reduction Roma
Veikartet - grønne bygg
Norsk Svensk Handelskammer - rapport nordisk ministerråd
Betalingsformidlingskonferansen - betalingsformidlingsmarkedet i endring
Sustainability and the future of business
Verdien av forebygging og varsling
MIFID - Status EU, EØS og Norge Oslo
Klimarisiko i et investerings- og stabilitetsperspektiv
Globale trender og lokale muligheter
Hva har skjedd på pensjonsområdet det siste året
Sustainability and the future of finance
Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen
Finansnæringens rolle
Forutsetninger for verdiskaping
Nyheter fra det finansregulatoriske området Trondheim
Fra IMD til IDD - hovedforskjeller
Finansnæringens syn på egen pensjonskonto
Grønn konkurransekraft - ett år etter
To work or not to work - is that the question?
Ringeriksbanen og miljøby på Sollihøgda
Et dynamisk obligasjonsmarked
Megatrender - og styrets ansvar for å tenke fremover
Digitalisering og det grønne skiftet - muligheter for nasjonalt og regionalt næringsliv
Forventninger til en helhetlig ID-forvaltning
Finansnæringen 2018 - banknæringen i en brytningstid
Hvordan stimulere markedet for omstilling til grønn verdiskaping
FutureBank - samarbeid og samspill
Hovedtrekk i regelverksutviklingen
Solvens 2 og forsikringsregulering: Skjer’a?
Det norske forsikringsmarkedet
Operasjonell risiko
Regulatorisk utvikling: bank og forsikring - fokus på kapitalkrav
Klimarisiko for bank, forsikring og investorer
Digitalisering: Hvordan sikrer vi at alle kundene er med?
Næringslivets rolle i en sirkulær fremtid
Kan Norge ta ledertrøya i det grønne skiftet - uten å tape penger?
Grønn konkurransekraft og oljenæringen
Green Competitiveness
Næringslivets rolle og muligheter i klimatilpasningen
Hva betyr grønn konkurransekraft for byutvikling?
Finansnæringens digitale veiskille
100 år med Nemnda for helsevurdering (NHV)
Grønn konkurransekraft
ICAAP, ILAAP og complience
Regelverksutvikling
Regulatory update
Regulatoriske rammeviklår - fortsatt i kontinuerlig endring?
Regelverkskrav og regulatorisk utvikling
Solvens 2 og skatt
Betydningen av en tydelig og kommunisert risikotoleranse
Folkefinansiering - rammevilkår og muligheter
Bank: Rammebetingelser, regelverk og risikostyring
Bankregulering – en del av økonomisk stabiliseringspolitikk
Grønn konkurransekraft i energibransjen Oslo
Grønn konkurransekraft og byggenæringen
Green Competitiveness
Changes to the Nordic and European Financial Services Market in Light of PSD II
Endringsledelse - evne og vilje til endring i akademia
Styrets arbeid med digital strategi
Grønn konkurransekraft #omstilling #grønnindustri #grønnfremtid
Green Competitiveness
National implementation of Sendai Indicators
Hva er viktig for næringen fremover?
Det norske markedet for skadeforsikring
Standard for antikorrupsjon - perspektiver fra næringslivet
BBK - Grønn konkurransekraft
Grønn konkurransekraft - en kommunikasjonsutfordring? Oslo
Athenæum Rotary - Grønn konkurransekraft
Pensjonsseminar BI - fremtidens pensjonister
Grønn konkurransekraft
Hvordan bidra til bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld
Finansnæringen og den digitale revolusjon 2.0
Finansnæringens muligheter i det internasjonale fornybarmarkedet
Hvordan kan Norge styrke sin grønne konkurransekraft
Grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi Bærum
Arbeidet med grønn konkurransekraft
Compliance i en digital verden
New trends in finance and increased focus on sustainability
Finansnæringens verdi for Norge og noen utfordringer fremover
Økonomi og karrierevalg Oslo
Grønn konkurransekraft
Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til grønn konkurransekraft
Grønn konkurransekraft
Finansnæringen og den digitale revolusjonen
Private-Public-Project Island
Digitalisering og cybersikkerhet Oslo
Green Competitiveness and Financing the Transition
Infrastrukturinvesteringer og pensjon
Bankenes rammebetingelser og fellesløsninger
Med konkurransekraft inn i lavutslippssamfunn
Ut av språktåka
Grønn konkurranskraft og investorers rolle i det grønne skiftet