Overnatting, servering og tjenester hardt rammet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Overnatting, servering og tjenester hardt rammet

Forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringssektorene er hardt rammet. Siden samme kvartal i fjor har forretningsmessig tjenesteyting tapt 24.600 arbeidsplasser og overnatting og servering 21.900 arbeidsplasser.

Disse sektorene har også størst nedgang hvis vi ser i forhold til antallet ansatte. Da har overnatting og servering 16% færre ansatte enn forrige år, mens forretningsmessig tjenesteyting har en nedgang på 14,2 prosent og transport og lagring med 8 prosent.

Grafen viser netto endring av antall arbeidsforhold siste 12 måneder for ulike sektorer. Koronasituasjonen har særlig rammet sektorene overnatting og servering, forretningsmessig tjenesteyting og varehandel hvor etterspørselen har falt raskt.

Grafen viser prosentvis vekst siste 12 måneder i antall arbeidsforhold pr sektor. Overnattings- og serveringsvirksomhet samt forretningsmessig tjenesteyting, herunder salg av reiser og arrangementer, har i særlig grad opplevd stort prosentvis fall i 2020 som følge av koronakrisen. 

Sektorer med størst nedgang i antall ansatte

Sektor Endring antall ansatte
Forretningsmessig tjenesteyting –24 646
Overnattings- og serveringsvirksomhet   –21 853
Varehandel, reparasjon av motorvogn  –14 372
Transport og lagring       –12 426
Industri  –9 805

Sektorer med størst nedgang i prosent

Sektor Endring antall ansatte i prosent
Overnattings- og serveringsvirksomhet   –16,73 %
Forretningsmessig tjenesteyting –14,20 %
Transport og lagring  –8,30 %
Personlig tjenesteyting  –6,81 %
Industri  –4,30 %

Jobbskapertallet 3 kv 2020: Minus 101 400

Norge hadde 76 400 færre sysselsatte i 3. kvartal 2020 sammenlignet med for ett år siden. For å opprettholde velferdsnivået i Norge må vi øke antallet arbeidsplasser med netto 25 000 hvert eneste år fremover. Vi ligger med andre ord 101 400 jobber bak...

Hilser med albuen. Illustrasjonsfoto.
Pandemien fører til et kraftig fall i jobbskapertallet. Foto: Halfpoint/Adobe Stock Photo.

Oslo rammes hardest

Oslo, Viken og Vestland taper aller flest arbeidsplasser sammenlignet med sist år. I Oslo er nedgangen hele 20.000 arbeidsplasser, mens både i Viken og Vestland er tapet rundt 16.000.

Jobbskaperbarometeret: Grafer og tall

Her er alle grafene samlet for de spesielt interesserte. Bak grafene finner du også mange av bakgrunnstallene som du kan hente ut.