2020

Gå til hovedinnhold

2020

Jobbskapertallet 4 kv 2020: Minus 75 300

Norge tapte 50 300 sysselsatte det siste året per 4. kvartal 2020. Vi burde skapt 25 000 nye arbeidsplasser i perioden. Det betyr at Finans Norges jobbskapertall er minus 75 300. Dette er en bedring fra forrige kvartal da jobbskapertallet var minus 101 000.

Mennesker på bro i Bjørvika. Foto.
Jobbskaperbarometeret er en kvartalsrapport fra Finans Norge som viser hvordan Norge ligger an i målet om å skape 1 million nye jobber innen 2050.

Jobbskaperbarometeret: Grafer og tall

Her er alle grafene samlet for de spesielt interesserte. Bak grafene finner du også mange av bakgrunnstallene som du kan hente ut.

Jobbskapertallet 3 kv 2020: Minus 101 400

Norge hadde 76 400 færre sysselsatte i 3. kvartal 2020 sammenlignet med for ett år siden. For å opprettholde velferdsnivået i Norge må vi øke antallet arbeidsplasser med netto 25 000 hvert eneste år fremover. Vi ligger med andre ord 101 400 jobber bak...

Hilser med albuen. Illustrasjonsfoto.
Pandemien fører til et kraftig fall i jobbskapertallet. Foto: Halfpoint/Adobe Stock Photo.

Jobbskaperbarometeret: Grafer og tall

Her er alle grafene samlet for de spesielt interesserte. Bak grafene finner du også mange av bakgrunnstallene som du kan hente ut.

Oslo rammes hardest

Oslo, Viken og Vestland taper aller flest arbeidsplasser sammenlignet med sist år. I Oslo er nedgangen hele 20.000 arbeidsplasser, mens både i Viken og Vestland er tapet rundt 16.000.

Overnatting, servering og tjenester hardt rammet

Forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringssektorene er hardt rammet. Siden samme kvartal i fjor har forretningsmessig tjenesteyting tapt 24.600 arbeidsplasser og overnatting og servering 21.900 arbeidsplasser.

Å skape jobber er jobb nummer 1

I løpet av de neste 50 årene må Norge gå fra 2,7 millioner sysselsatte til 3,8 millioner for å opprettholde velferdsnivået. Det betyr at vi må øke antallet arbeidsplasser med netto 25.000 hvert eneste år fremover. I praksis må det skapes mange flere fordi d...

Illustrasjonsbilde
I 2060 må Norge ha en million flere arbeidsplasser enn i dag. Foto: Adobe Stock Photo.