2020

Gå til hovedinnhold

2020

Jobbskaperbarometeret - test

Slik blir grafen seende ut. Den kan vi legge på forskjellige artikler. Grafene vil alltid være oppdaterte (så lenge vi oppdaterer dem), og vi vil derfor ikke ha historie lenger tilbake enn grafen til enhver tid viser.