Styrket nordisk samarbeid i EU på forsikringsområdet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Styrket nordisk samarbeid i EU på forsikringsområdet

Gjennom en rekke felles posisjoner på områder som digitalisering, bærekraft og finansiering av fremtidig velferd, styrker vi nå samarbeidet mellom de nordiske forsikringsforbundene med sikte på større innflytelse i EU.

Forsikringsselskapenes bransjeorganisasjoner i de nordiske landene har lenge samarbeidet om mange forskjellige spørsmål. Samarbeid handler ofte om utveksling av informasjon og i fellesskap analysere samfunnsutviklingen og markedsutviklingen for å øke kunnskapen og analysekraften. De nordiske organisasjonene styrker nå sitt felles strategiske konsekvensarbeid på EU-nivå.

Felles standpunkter

Fellesarbeidet har ført til en rekke posisjonsdokumenter om spørsmål som er viktige for de nordiske forsikringsmarkedene. Dokumentene vedrører digitalisering, bærekraft og finansiering av fremtidens velferd. Ytterligere felles dokumenter blir utarbeidet, bl.a. ett om forbrukerbeskyttelse og ett om gjennomgangen av Solvency II-forskriften.

Formålet med de felles posisjonsdokumentene er å demonstrere en felles nordisk holdning til strategisk viktige spørsmål. Nylig møtte en delegasjon fra de nordiske forsikringsforbundene representanter for en håndfull andre EU-lands forsikringsmarkeder for å etablere bredere europeiske allianser og tydeliggjøre hvilke andre land vi har felles interesser med. Det er også planlagt møter med nyvalgte europaparlamentarikere og representanter for den nye EU-kommisjonen i løpet av høsten.