Forventningsbarometeret 2022

Gå til hovedinnhold

Forventningsbarometeret 2022

Forbrukerne skalker lukene og forbereder seg på usikre tider

Aldri tidligere har vi målt lavere økonomisk fremtidstro i Forventningsbarometerets historie, som går tilbake til 1992. Høy generell prisstigning, antatt høye strømpriser gjennom vinteren og stigende renter har bidratt til økt usikkerhet og gjør at...

En kvinne som sitter ved et bord og teller pengene som hun har tatt ut fra en sparegris. Foto.
Illustrasjonsfoto: KasparGrindvalds/AdobeStock

Nordmenns økonomiske fremtidsforventninger har aldri vært så lave

Forventningsbarometeret for 3. kvartal viser at nordmenns forventninger til økonomisk utvikling faller til et rekordlavt nivå. Siden starten i 1992 har barometeret aldri tidligere målt en mer negativ holdning hos norske forbrukere.  – Norske husholdninger h...

Person som holder en kvittering i hånden og skriver noe i en notatblokk. Det ligger em stabel penger på bordet pluss en miniatyrhandlevogn.Foto.
Se kvartalsstatistikk og streaming av makrodebatt om Forventningsbarometeret. Illustrasjonsfoto: AdobeStock/Pcess609

Paradoksets økonomi - norske husholdningers forventninger stuper

Samtidig som Norge er i en høykonjunktur og arbeidsledigheten er på laveste nivå siden finanskrisen, stuper norske husholdningers forventninger til økonomisk utvikling fremover. Ikke siden 1992 har husholdningene rapportert lavere fremtidstro på egen økonom...

En mann som sitter fortvilet og ser på regningene sine og en nedadgående graf foran.Foto.
Foto: WordleyCalvoStock_AdobeStock

Fallende fremtidsoptimisme på starten av 2022

Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2022 viser et fall i den økonomiske fremtidstroen i norske husholdninger. Årets første måling viser at synet på landets økonomi trekker ned fremtidsutsiktene, samtidig er forventningene til norsk økonomi de neste 12...

Treklosser bygd oppå hverandre som danner et bilde med et surt og et blidt ansikte.Foto,
Foto: Parradee/AdobeStock