Overraskende sterk økning i folks økonomiske optimisme

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Overraskende sterk økning i folks økonomiske optimisme

På tross av internasjonal uro som handelskrig, uavklart Brexit, børs- og valutauro samt økt rentenivå i Norge, stiger fremtidsoptimismen markert ifølge Forventningsbarometeret for 3. kvartal. Økningen er bredt forankret, og hovedindikatoren ligger på et høyt nivå uavhengig av kjønn, alder, utdanning, bosted eller inntektsnivå.

 – Det norske folk trosser geopolitisk uro og ser lysere på fremtiden. Det er interessant å merke seg at den økte optimismen nå er bredt forankret, til tross for at Norge jo fremdeles er en liten, åpen økonomi, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator.

Sammensatt bilde

Det er spesielt indikatoren «større anskaffelser» som gjør et markant hopp oppover, og som trekker hovedindikatoren opp fra 13,9 til 17,1 fra forrige kvartal. Flere mener at landets økonomi og egen økonomi har gått bedre siste år enn forventet, og troen på egen økonomi neste år er nesten uendret, og på et relativt høyt nivå. Troen på landets økonomi neste år har styrket seg litt siden forrige måling, men har det siste året ligget på et relativt lavt nivå.  

– Det er overraskende at troen på landets økonomi fremover ikke har svekket seg fra forrige måling, spesielt med det som har skjedd de siste ukene i handelskrigen mellom USA og Kina. Det er mulig Ola og Kari Nordmann ikke tror at dette vil slå inn i norsk økonomi fremover, sier Idar Kreutzer.

Økt klimabevissthet?

Selv om folk har større tro på egen fremtidig økonomi, sier de at de vil nedprioritere anskaffelse av typiske forbruksvarer som elektronikk, møbler, bil og reiser.  Samtidig signaliserer de et spareønske som er «all time high» i barometerets historie. Særlig er ønsket om å reise og kjøpe bil redusert. For bil registrerer vi «all time low». På den annen side ser vi en økning i ønsket om å kjøpe hytte eller båt.

– Det er et tilsynelatende paradoks at vi «alle» blir mer optimistiske, men samtidig varsler reduserte forbruksplaner og sterkt økt spareønske. Det kan hende disse tallene er en tidlig indikasjon på at en sterkere klimabevissthet nå begynner å gjøre seg gjeldende også i handling. Det er særlig interessant at reiseønsket faller markert, samtidig som flere ønsker å kjøpe hytte og båt. En mulig tolkning er at man vil fly mindre og i større grad feriere i Norge fremover, sier Idar Kreutzer.

Vekst i rødgrønn optimisme

Siden i fjor høst har Forventningsbarometeret også spurt om folks politiske tilhørighet.

– Politisk holdning og økonomisk fremtidstro ser ut til å henge sammen, men denne gangen er det verdt å merke seg den økte optimismen blant velgerne som tilhører opposisjonen, sier Kreutzer.

Tidligere målinger har vist at velgerne som stemmer på regjeringspartiene er langt mer optimistiske enn de som stemmer på opposisjonen. De rødgrønne velgerne utmerker seg denne gangen med den største økningen i fremtidstroen. Fortsatt er de totalt sett negative til utviklingen for landets økonomi fremover, men for egen økonomi er også de rødgrønne velgerne store optimister.

 

3. kvartal 2018

4. kvartal 2018

1. kvartal 2019

2. kvartal 2019

3. kvartal 2019

Hovedindikator
(justert for sesong- og tilfeldige variasjoner)

15,3

13,8

13,2

13,9

17,1

Landets økonomi siste år

16,3

18,2

7,1

16,2

18,4

Landets økonomi neste år

1,3

2,9

0,3

1,0

2,8

Større anskaffelser

11,4

10,4

14,1

12,5

24,4

Egen økonomi siste år

20,5

16,8

18,1

19,5

24,8

Egen økonomi neste år

23,1

18,8

19,9

23,3

22,1

EU, sesongjustert

-3,5

-6,0

-7,9

-7,8

-6,4

 

Politisk tilhørighet

Rødgrønne partier

Regjeringspartiene

 

1.kvartal 2019

2.kvartal
2019

3.kvartal
2019

1.kvartal 2019

2.kvartal 2019

3.kvartal 2019

Ujustert hovedindikator

2,8

6,7

13,3

25,2

28,8

27,6

Landets økonomi siste år

-8,1

7,4

7,5

26,9

36,6

39,6

Landets økonomi neste år

-9,5

-11,3

-6,9

22,7

23,0

16,2

Større anskaffelser

9,2

7,4

27,8

20,8

20,0

27,9

Egen økonomi siste år

13,9

13,1

22,4

25,4

31,0

26,6

Egen økonomi neste år

8,7

17,0

15,5

30,0

33,1

27,7

Rødgrønne partier (AP, SV, SP, R) og regjeringspartiene (H, Frp, V, KrF)

Målingen for 3. kvartal er gjennomført 29. juli – 2. august 2019

De fem spørsmålene som stilles hvert kvartal

1.    Vil du si at økonomien i din husstand er bedre eller dårligere enn for ett år siden, eller er det ingen forskjell?

2.    Tror du at økonomien i din husstand vil komme til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?

3.    Dersom vi ser på den økonomiske situasjonen for hele Norge, vil du si at økonomien i landet generelt er bedre eller dårligere enn for ett år siden eller er det ingen forskjell?

4.    Tror du at den økonomiske situasjonen i Norge kommer til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?

5.    Tror du at det nå er et godt tidspunkt for befolkningen generelt å kjøpe større husholdningsartikler eller tror du at det er et dårlig tidspunkt?

Tilleggsspørsmål 

Dersom økonomien i din husstand ble bedre, hva ville dere bruke pengene til?

(Dette er et åpent, uhjulpet spørsmål, med en rekke forhåndskodede svaralternativer. Spørsmålet gir et bilde av hvilke alternative anvendelser folk ser for sine penger.)

Hovedindikatoren = differansen mellom prosentandelen optimistiske og pessimistiske svar for hvert spørsmål summeres, og deles på 5.

Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no

Bakgrunn og formål med undersøkelsen

Psykologi er viktig for å forutsi husholdningenes økonomiske atferd. Ideen bak Forventningsbarometeret er at framtidig etterspørsel er et resultat av folks tiltro til egen husholdnings og landets økonomiske utsikter.