Optimismen bredt forankret over hele landet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Optimismen bredt forankret over hele landet

Optimismen for norsk økonomi er stigende viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2018. Folk i Trøndelag og Nord-Norge er nå mer positive, og jevnt over ønsker flere nordmenn enn før å bruke penger på reise og større anskaffelser. 

Hoppende glade mennesker. Illustrasjonsfoto.

Det er økt optimisme i alle landsdelene, men spesielt Trøndelag og Nord-Norge skiller seg ut med en kraftig økning fra forrige kvartal.

­– Det er et sterkt signal at optimismen nå er bredt forankret over hele landet, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Samtidig med at optimismen har steget i alle landsdeler, har antallet som synes tiden er inne for å bruke penger på større anskaffelser økt sterkt siden forrige måling.

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator.

Mer reisevillige nordmenn

Hovedindikatoren er stigende, og økningen fra fjerde kvartal i fjor og til nå viser at vi snart er på det samme nivået som før oljeprisnedturen i 2014.

Den indikatoren som har hatt en av de største økningene dette kvartalet er nordmenns vilje til å bruke penger på reise.  Bortsett fra 2013, må vi helt tilbake til første kvartal 2008 for å finne høyere reiselyst.

– Dette kan henge sammen med at nordmenn totalt sett føler seg økonomisk tryggere. Reallønnsveksten har vært svak de to siste årene, noe som nok har bidratt til at folk har holdt igjen på forbruket sitt. Samtidig var den norske kronen sterkere i forhold til dollar og euro da målingen ble foretatt enn ved forrige kvartal. Dette kan ha bidratt til at vi er mer positive til å bruke penger på reise og ferie, sier Kreutzer.

De unge og de høyt utdannede

Den yngste aldersgruppen, de mellom 15 og 29 år, er mer økonomiske optimister enn de eldste.

– Den yngste aldersgruppen i undersøkelsen kommer normalt ut som mest optimistiske. Det bør vi være glade for. Det er bra at de som er på vei inn i arbeidslivet har troen på fremtiden og muligheten til et godt arbeidsliv, sier Kreutzer og fortsetter:

– Vi ser også at de med høyest utdanning, mer enn fire år på universitet eller høyskole, og de i den høyeste inntektsgruppen er mer positive enn de andre utdannings- og inntektsgruppene. Dette indikerer at de med høyest utdannelse føler seg best rustet for omstillinger i arbeidslivet. Vi er imidlertid bekymret over at forskjellen i fremtidstro mellom de med høy og lav inntekt synes å øke. Vi løfter denne problemstillingen, blant annet gjennom vår årskonferanse i mars som i år har temaet «innenfor – utenfor», der økende ulikhet i mange parametere vil bli belyst.

Forventningsbarometeret 2017/2018:

 

1. kvartal 2017

2. kvartal 2017

3. kvartal 2017

4. kvartal
2017

1. kvartal 2018

Hovedindikator
(justert for sesong- og tilfeldige variasjoner)

7,3

12,6

15,7

 

18,3

20,3

Landets økonomi siste år

-25,8

0,2

11,6

13,2

18,1

Landets økonomi neste år

-5,1

12,4

17,5

9,5

21,2

Større anskaffelser

13,0

12,4

18,0

12,2

25,6

Egen økonomi siste år

18,8

22,3

18,8

18,7

12,9

Egen økonomi neste år

22,0

25,6

23,7

24,9

23,4

EU, sesongjustert

-5,3

-4,4

-2,7

-1,1

-1,1

Målingen for 1. kvartal er gjennomført fra 25. januar – 31. januar 2018.