Økt usikkerhet i husholdningene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økt usikkerhet i husholdningene

Etter flere år med sterk fremtidstro, faller Forventningsbarometeret nå for tredje kvartalet på rad. Hovedindikatoren er likevel fremdeles positiv.
– Utviklingen kan tyde på at husholdningene har blitt mer usikre. Frykt for høyere rente og økt uro i verdensøkonomien kan forklare noe av fallet, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Vei med årstall på. Foto.
Foto: Shutterstock

Hovedindikatoren for Forventningsbarometeret faller for tredje kvartal på rad, men til tross for nedgangen ser nordmenn fremdeles lyst på fremtiden. I undersøkelsen for årets siste kvartal er det spesielt forventningene til egen økonomi det neste året som trekker ned. Forventningene til landets økonomi derimot, stiger sammenlignet med forrige kvartal.

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator.

Økt rente skaper usikkerhet

Både kvinner og menn har lavere økonomiske forventninger, men særlig kvinnenes fremtidsoptimisme faller kraftig over de siste to kvartalene.

Denne gangen ser vi at fallet i økonomiske forventninger er størst i aldersgruppene 15-29 og 30-44 år.
– Unge i etableringsfasen har ofte høyere lån enn andre deler av befolkningen og er derfor ekstra påvirket av renteøkninger. Det kan være en forklaring på det negative utslaget på dette segmentet, sier Kreutzer.

Stor interesse for sparing og nedbetaling av lån

På spørsmål om hva vil man vil bruke penger på dersom økonomien i husstanden blir bedre, ser vi en sterk økning i andelen som vil spare mer, mens vi rapporterer lavere ønske om forbruk. Andelen som vil bruke ekstra inntekt til sparing og nedbetaling av lån er på det høyeste nivået siden 1994.

– Dette underbygger at renteutviklingen er en viktig forklaringsvariabel når det gjelder folks økonomiske fremtidstro, sier Kreutzer.

Graf som viser store politiske forskjeller

Nyhet: fremtidstro og politisk farge

På oppdrag fra Finans Norge har TNS Kantar brutt svarene ned på politisk tilhørighet. Antall respondenter tilser at man skal være forsiktig å tolke tallene ned på det enkelte parti, men blokkforskjellene viser noen signifikante forskjeller. Blant annet viser den at den borgerlige blokken er betydelig mer optimistisk til fremtiden totalt sett enn den sosialistiske. Den største forskjellen finner vi på indikatoren «Landets økonomi» neste år. Her er det totalt sett en negativ forventning på den røde siden.

Om Forventningsbarometeret

Kvartalsvis undersøkelse der et tverrsnitt av den norske befolkningen (ca. 1000 personer i telefonintervju) blir spurt om forventninger til egen og landets økonomi. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS, og målingene startet i 1992.

Forventningsbarometeret 2017/2018

  4. kvartal
2017
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
Hovedindikator
(justert for sesong- og tilfeldige variasjoner)
18,5 20,3 18,5 15,2 14,6
Landets økonomi siste år 13,2 18,1 22,9 16,3 18,2
Landets økonomi neste år 9,5 21,2 15,7 1,3 2,9
Større anskaffelser 12,2 25,6 18,3 11,4 10,4
Egen økonomi siste år 18,7 12,9 19,0 20,5 16,8
Egen økonomi neste år 24,9< 23,4 24,8 23,1 18,8
EU, sesongjustert -1,1 -1,2 -2,1 -2,6 -3,4

De fem spørsmålene som stilles hvert kvartal

1.    Vil du si at økonomien i din husstand er bedre eller dårligere enn for ett år siden, eller er det ingen forskjell?

2.    Tror du at økonomien i din husstand vil komme til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?

3.    Dersom vi ser på den økonomiske situasjonen for hele Norge, vil du si at økonomien i landet generelt er bedre eller dårligere enn for ett år siden eller er det ingen forskjell?

4.    Tror du at den økonomiske situasjonen i Norge kommer til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?

5.    Tror du at det nå er et godt tidspunkt for befolkningen generelt å kjøpe større husholdningsartikler eller tror du at det er et dårlig tidspunkt?

Tilleggsspørsmål 

Dersom økonomien i din husstand ble bedre, hva ville dere bruke pengene til?

(Dette er et åpent, uhjulpet spørsmål, med en rekke forhåndskodede svaralternativer. Spørsmålet gir et bilde av hvilke alternative anvendelser folk ser for sine penger.)

Hovedindikatoren = differansen mellom prosentandelen optimistiske og pessimistiske svar for hvert spørsmål summeres, og deles på 5.

Rentevarsel sender spareønske opp

Finans Norges forventningsbarometer indikerer mer usikkerhet hos forbrukerne og det høyeste spareønske på 24 år. Samtidig rapporterer bedriftene om full gass fremover. Hvorfor det? Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, er gjest i studioet og forklarer de...

Øystein Dørum, Jan Erik Fåne og Tom Staavi. Foto.
Øystein Dørum sammen med Jan Erik Fåne og Tom Staavi.