Optimistene i flertall

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Optimistene i flertall

Forbrukertilliten i Norge fortsetter å stige. For første gang siden andre kvartal 2015 er optimistene i flertall i befolkningen. Dette viser Forventningsbarometeret for 4.kvartal. 

Bilder av hoppende mennesker

De siste årene har det vært vanlig at optimismen målt med hovedindikatoren faller fra tredje til fjerde kvartal. Det er ikke tilfelle i år.

– Forventningsbarometerets hovedindikator har nå forbedret seg tre kvartaler på rad. Det er en sterk indikasjon på at de spurte opplever at bunnen er nådd, og at summen av iverksatte tiltak har positive effekter, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator.

Frikobling

Ser vi dypere i tallmaterialet, finner vi fortsatt usikkerhet. Siden forrige måling har folk flest blitt mer optimistiske til egen økonomi, men overraskende nok mindre optimistiske når det gjelder landets økonomi.

– Frikoblingen mellom hva vi forventer om egen økonomi og landets økonomi er en trend vi har registrert siden tidlig 2011. Den usikre oljeprisutviklingen er nok en av årsakene til folks svekkede tro på landets økonomi, mener Kreutzer, og fortsetter:

– At tilliten til egen økonomi fortsatt øker, kan i stor grad tilskrives at de fleste er i jobb, og at vi siden starten av 2006 har vist en sterk vilje til å spare. Mange husholdninger har med andre ord gode buffere som har gitt dem trygghet. Vi skal heller ikke se bort fra at en del opplever at økt verdi på egen bolig forsterker oppfatningen om egen økonomi. Det er i denne sammenheng viktig å huske på at boligprisene kan bevege seg både opp og ned.

Todeling i økonomien

Målingen for 4.kvartal bekrefter todelingen av norsk økonomi. Barometeret deler Norge i fire regioner: Oslo/Akershus, resten av Østlandet og Trøndelag/Nord-Norge har en høyere andel av optimistiske svar. På Sør- og Vestlandet er det fortsatt flere som forventer dårligere tider enn antallet som forventer bedring.

Ikke bare er det flere negative svar i denne regionen, men forventningene har også utviklet seg i negativ retning det siste kvartalet.

Dette kan ha sammenheng med økningen i arbeidsledigheten. Tall fra NAV ved utgangen av oktober viser at det særlig er i fylkene Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal det har vært vekst i arbeidsledigheten.

Viktig med tilgang til kapital for omstilling

Som ellers i norsk næringsliv, består også denne regionen av mange små og mellomstore bedrifter. Etter oljeprisfallet er mange av dem tvunget til å omstille virksomheten.

– Bankfinansiering er avgjørende for omstilling og investeringer i denne typen virksomheter. Derfor har vi oppfordret Finansdepartementet til å revurdere sitt standpunkt om den såkalte SMB-rabatten, sier Kreutzer.

SMB-rabatten er et regelverk innført i EU som gjør at kapitalkravene er mindre strenge for små og mellomstore bedrifter. Denne rabatten har norske myndigheter ikke ønsket å innføre i Norge.

– En slik rabatt vil gi bankene større mulighet til å bidra til vekst og omstilling i en region som er under press. Det er derfor lovende at finansminister Siv Jensen nylig uttalte at hun ville vurdere dette på nytt, sier Kreutzer.

Internasjonal usikkerhet

Tallene er hentet inn under avslutningen av den amerikanske presidentvalgkampen. Det er vanskelig å si noe om i hvilken grad dette preger svarene i undersøkelsen.

– Vi kan ikke utelukke at det kan ha hatt en effekt på svarene. Folk har vært usikre på hvilke konsekvenser valget i USA kan ha for norsk økonomi, avslutter Kreutzer.

Tabell forventningsbarometeret 4kvartal 2016
Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no

Forventningsbarometerets hovedindikator har nå forbedret seg tre kvartaler på rad. Det er en sterk indikasjon på at de spurte opplever at bunnen er nådd, og at summen av iverksatte tiltak har positive effekter

- Idar Kreutzer

Adm.direktør Finans Norge