Usikre vekstutsikter, men tro på egen økonomi

Gå til hovedinnhold