Stigende optimisme blant ”Vi over 60”

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stigende optimisme blant ”Vi over 60”

Tilliten til egen og landets økonomi er fortsatt stor blant nordmenn flest. I aldersgruppen 60 år og eldre er tilliten den høyeste på seks år, viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal. – Dette er nok en refleks av at mange som nå går inn i 60-årene får det beste fra to pensjonsverdener, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.
– Denne aldersgruppen har opparbeidet seg en god og trygg pensjon fra folketrygden og tjenestepensjon, og mange har nå muligheter til fritt å kombinere jobb og pensjon fra fylte 62 år. De nyter også godt av en situasjon med stramhet i arbeidsmarkedet, og tiltak som særlig er rettet mot eldre arbeidstakere. Dessuten har fortsatt sterk vekst i boligprisene bidratt til at denne aldersgruppen sitter på store, urealiserte boliggevinster, sier Idar Kreutzer. 

Forventningsbarometeret, som er et kvartalsvis samarbeid mellom TNS Gallup og Finans Norge, gir en god indikasjon på nordmenns tillit til egen og landets økonomi. Denne målingen, som ble foretatt i begynnelsen av februar, viser at tilliten generelt – målt som et snitt av troen på egen og landets økonomi – ligger på et stabilt høyt nivå. 

Det spesielle denne gangen er at tilliten har vokst sterkest i aldersgruppen 45-59 år, og at tilliten i aldersgruppen 60 år og eldre er den høyeste siden før finanskrisens spede begynnelse sommeren 2007. 

Større tillit, men fortsatt stor sparevilje

– Økt optimisme i de eldste aldersgruppene kan også være en forklaring på hvorfor låneveksten har vært relativt sterk i disse gruppene. De sitter gjerne på store boligformuer, og velger å ta ut noe av denne i form av nye boliglån. Noe av dette går til barna, som hjelp til boligkjøp, påpeker Kreutzer, som imidlertid legger til at også denne målingen viser at spareviljen fortsatt er høy. 

– Den høye spareviljen harmonerer godt med faktiske tall for sparingen i Norge. Husholdningenes sparerate ligger svært høyt, hvilket er betryggende i lys av de gode tidene vi har i Norge, fremholder han og viser til ferske nasjonalregnskapstall fra Statistisk sentralbyrå. De viser at husholdningenes sparing i 2012, målt som andel av disponibel inntekt, var på et av de høyeste nivåene som er observert.  

Slående kontrast Norge – EU

Sammenligner vi med tilsvarende måling i EU, er kontrasten slående. Avstanden i denne og forrige måling er den største siden vi fikk sammenlignbare tall i 1993. 

– Norge og nordmenn befinner seg på en grønn gren sammenlignet med resten av Europa, men vi gjør lurt i å erkjenne at situasjonen kan endre seg raskt, for eksempel ved et kraftig fall i oljeprisen. Den beste måten å gardere seg mot dette på er å bli mer kostnadseffektiv og bygge buffere. Det gjelder politikere, næringslivet og privatpersoner, sier Kreutzer. 

Om Forventningsbarometeret:

Kvartalsvis undersøkelse der et tverrsnitt av den norske befolkning (ca 1000 personer i telefonintervju) blir spurt om forventninger til egen og landets økonomi.  Undersøkelsen er et samarbeid mellom Finans Norge og TNS Gallup og målingene går helt tilbake til 1992. 

Forventningsbarometeret 2012/2013: 

  1. kvartal 2012 2. kvartal 2012 3. kvartal 2012 4. kvartal 2012 1. kvartal 2013
Forventningsbarometeret (justert for sesong- og tilfeldige variasjoner 17,9 22,3 24,4 26,0 27,1
Landets økonomi siste år 21,8 33,6 28,8 30,6 33,9
Landets økonomi neste år -1,8 13,3 -3,6 11,5 12,5
Større anskaffelser 24,4 28,7 32,3 23,9 40,4
Egen økonomi siste år 20,8 23,2 29,3 27,3 23,2
Egen økonomi neste år 29,9 24,7 26,4 27,8 27,9
 
Målingen er gjennomført fra 31. januar til 8. februar.