Økt sparevilje men fortsatt stor reiselyst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økt sparevilje men fortsatt stor reiselyst

Tilliten til egen og landets økonomi blant nordmenn flest er fortsatt høy til tross for noe mindre optimisme i dette kvartalet. Viljen til å spare i form av nedbetaling av lån har økt og ønsket om å reise mer er stabilt høyt. – Forventningsbarometeret gir likevel inntrykk av ansvarlige husholdninger som ikke er upåvirket av den økonomiske krisen rundt oss, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Økt sparevilje kommer i kjølvannet av flere kvartaler med høy sparing.

I 2012 sparte norske husholdninger 105 milliarder kroner, en økning på 18 milliarder kroner fra året før. Sparingens andel av disponibel inntekt, spareraten, er beregnet til 8,5 prosent for fjoråret og 8,7 prosent i 1.kvartal i år. Dette er noen av de høyeste spareratene som er observert.

Ekstra nedbetaling er lurt

Gjeldsveksten i husholdningene har vært sterk de siste årene, men et fortsatt stramt arbeidsmarked, lønnsøkninger og lave renter gjør at husholdningene i dag ikke har problemer med å betjene den økte gjelden.

– Men for de med mye gjeld er det fornuftig å ta høyde for at vi kan få lavere boligpriser og høyere lånerenter. Ekstra nedbetaling på lånet kan da være et smart grep, sier Idar Kreutzer.

Fortsatt høye forventninger

Forventningsbarometeret, som er et kvartalsvis samarbeid mellom TNS Gallup og Finans Norge, gir en god indikasjon på nordmenns tillit til egen og landets økonomi. Siste måling ble foretatt i begynnelsen av mai, og viser at tilliten ligger noe lavere enn foregående kvartal, men er fortsatt på et høyt nivå.

– Maimålingen viser at tilliten til egen økonomi er stabilt høy, mens tilliten til landets økonomi svinger i negativ retning. Fortsatt svak økonomisk utvikling i Europa, og stadige påminnelser om at Norge ikke er vaksinert mot smitte, gjør at folk flest er noe mindre optimistisk på landets vegne, fremholder Kreutzer. Han mener den høye spareraten og spareviljen er en refleks av dette.

– Men vi noterer oss at et stort flertall kunne tenke seg å reise mer dersom de fikk ekstra penger mellom hendene.  Dette er et velstandsfenomen, og et uttrykk for at folk flest har god kontroll over egen økonomi, sier Kreutzer.

Ledighetsbølge i Europa – ung optimisme i Norge

Mens ungdom og unge voksne i Norge kan glede seg over gode jobbmuligheter og har høy tiltro til egen og landets økonomi, er situasjonen diametralt motsatt i Europa. Ferske tall fra det europeiske statistikkbyrået Eurostat viser en ledighet blant personer under 25 år på ca. 24 prosent.

I Forventningsbarometeret for 2. kvartal gir de unge i Norge uttrykk for fortsatt høy optimisme, og nå er den høyere enn for de over 45 år.

– Ungdomsledigheten er kanskje den største og viktigste utfordringen i Europa i dag og våre ungdommer opplever heldigvis ikke samme inngang til voksenlivet. Det gjenspeiles i tallene også for maimålingen, sier Kreutzer.