Forventingsbarometeret 2020

Gå til hovedinnhold

Forventingsbarometeret 2020

Lavere forventninger

Justert for sesong- og trendvariasjoner synker husholdningenes økonomiske forventninger ytterligere noen hakk i Forventningsbarometeret for 3. kvartal. Bryter vi tallene ned på ulike delindikatorer (ujusterte), ser vi imidlertid tegn til at norske forbruker...

Illustrasjonsbilde: Folk på gaten

Kraftig forventningsfall, men mindre enn fryktet

Norsk økonomi opplever nå en av de dypeste nedgangsperiodene etter andre verdenskrig som følge av koronakrisen. Likevel var fallet i husholdningenes forventninger til egen og landets økonomi større under finanskrisen. Forventningsindikatoren for 2. kvartal ...

Illustrasjonsfoto: Bekymret mann over en bunke med papirer

Positiv økonomisk fremtidstro preger nordmenn i starten av nytt tiår

Norske husholdninger har fortsatt tro på egen økonomi i starten på det nye året og det er nå et flertall som også er positive til landets økonomi fremover. Det viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2020. Flere enn ved forrige måling mener at tiden er...

Illustrasjonsbilde av folk i en fotgjengerovergang