Troen på norsk økonomi stiger igjen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Troen på norsk økonomi stiger igjen

Folks tro på norsk økonomi stiger igjen, etter et markert fall gjennom mesteparten av fjoråret. Troen på egen økonomi stiger også, og er nå på sitt høyeste nivå på åtte år, viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2012.

– Tross advarsler fra mange hold om at også norsk økonomi vil bli rammet av krisen i internasjonal økonomi, tror folk flest at Norge vil klare seg rimelig godt, sier Arne Hyttnes, adm. direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Hyttnes tror stigende tiltro til landets økonomi neste år blant annet skyldes lav arbeidsledighet, høy oljepris, flere store og profilerte oljefunn og fortsatt økning i boligprisene.

Kontraster

Kontrastene mellom de krisepregede nyhetsmeldingene fra Europa og oppslag her hjemme om nye oljefunn, mangel på arbeidskraft og stigende boligpriser er store.

– Selv om tiltroen til landets økonomi stiger, er det på ingen måte slik at det tar av. Det ligger nok i bakhodet hos folk at det er for tidlig å avblåse krisen også for Norges del. Dette er en sunn nøkternhet, sier han.

Tallene fra Forventningsbarometeret viser at optimismen øker noe mer blant de eldre enn de yngre, og mer på Sør-/Vestlandet enn resten av landet. Menn er også generelt mer optimistiske enn kvinner.

Troen på egen økonomi fortsatt høy

Troen på egen økonomi neste år øker også noe i forhold til fjoråret, og resultatet nå er det høyeste siden 2004. Målingen viser også at sparetilbøyeligheten har gått ned i løpet av vinteren, hvilket er naturlig når fremtidstroen øker.

– Med et fortsatt stramt arbeidsmarked, og stor aktivitet i for eksempel olje- og gass- og byggenæringen, er folk flest relativt sikre på sine fremtidige arbeidsinntekter. Dette, kombinert med utsikter til fortsatt lave lånerenter, gjør at privatøkonomien virker solid og trygg for de fleste. Så trygg at noen færre enn i fjor har planer om å spare, fremholder Hyttnes.

– Ingen tegn til forbruksfest

– Det er likevel ingen tegn til forbruksfest. Relativt mange svarer fortsatt at de vil nedbetale på sine lån, hvilket er et fornuftig sikkerhetstiltak for folk med høy gjeld.

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser også at husholdningenes lånevekst, målt ved den såkalte K2, falt noe i januar sammenlignet med måneden før.

– Jeg vil gå så langt som å si at norske husholdninger er beundringsverdig ansvarlige, noe som er fornuftig i lys av at deler av norsk industri nå begynner å merke svikt i etterspørselen som følge av den internasjonale krisen og sterk kronekurs, sier Hyttnes.

Om Forventningsbarometeret

Forventningsbarometeret er en landsrepresentativ og kvartalsvis spørreundersøkelse blant husholdningene om egen og landets økonomi, gjennomført av TNS Gallup for FNO. Siste undersøkelse ble foretatt i perioden 16.-23.februar.

Forventningsbarometeret 2011/2012

  1.kv.
2011
2.kv.
2011
3.kv.
2011
4.kv.
2011
1.kv.
2012
Forventningsbarometeret
(justert for sesong- og tilfeldige variasjoner)
29,3 26,3 18,5 13,0 15,5
Landets økonomi
siste år
45,1 45,9 28,9 9,3 21,8
Landets økonomi
neste år
30,2 18,1 8,1 -30,5 -1,8
Større anskaffelser 27,5 29,0 22,8 4,7 24,4
Egen økonomi siste år 22,3 16,6 25,0 23,1 20,8
Egen økonomi neste år 27,5 22,0 25,1 24,4 29,9