Økt optimisme – men ikke blant de unge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økt optimisme – men ikke blant de unge

Troen på landets økonomi har blitt sterkere i alle aldersgrupper bortsett fra hos de yngste. Dette viser Forventningsbarometeret for annet kvartal som TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). – Norge og norske husholdninger har god økonomi, men vi gjør lurt i å minne hverandre om at det er i gode tider vi bygger buffere for å møte dårligere tider, sier adm. direktør Arne Hyttnes i FNO.

Privatøkonomisk peker pilene rett vei, ikke minst for de som har lån. Rentene holder seg lave, og boligprisene stiger. Sistnevnte er positivt for de som allerede er inne i boligmarkedet, men desto mer utfordrende for de som skal inn. Forventningsbarometeret viser da også en økt optimisme siden forrige måling i alle aldersgrupper, særlig de mellom 45-59 år. Unntaket er de mellom 15 og 29 år.

– Det er vanskelig å komme seg inn i boligmarkedet i dag, både på grunn av prisutviklingen og økte egenkapitalkrav. Spesielt unge husholdninger merker hvor tøft det har blitt, noe vi ser spor etter i Forventningsbarometeret, påpeker Hyttnes, som minner om at stigende optimisme ikke må gjøre oss økonomisk sløve

– Folk med relativt høy gjeld i forhold til inntekt og boligverdi gjør lurt i å foreta en regneøvelse der boligprisene faller 20-30 prosent og lånerenten stiger 3-5 prosentpoeng. Dette for å sjekke soliditeten og motstandskraften i privatøkonomien i tilfelle pilene snur. Det er i gode tider vi bør - og har muligheten til å - bygge buffere ved for eksempel å betale ned ekstra på boliglånet, påpeker han.

Store kontraster

Usikkerhet i EU og eurosonen er fortsatt stor, og vekstutsiktene i internasjonal økonomi er svake og arbeidsledigheten økende. Det diskuteres nå om det er nødvendig med en vekststrategi som innebærer en økning i offentlige utgifter og investeringer, til tross for at mange land allerede sliter med store budsjettunderskudd og høy gjeld.

I Norge derimot, går det svært bra med økonomien, og ferske tall fra Statistisk sentralbyrå bekrefter dette bildet. Aktiviteten i økonomien økte markert i første kvartal sammenlignet med fjorårets siste kvartal.  Arne Hyttnes mener den økonomiske kontrasten mellom Norge og resten av verden er større enn noensinne.

– Finansministeren la nylig frem et revidert statsbudsjett som innebærer at bruken av oljeinntekter i år blir lavere enn budsjettvedtaket i fjor høst. Vi har lest om store bedriftsnedleggelser, der de ansatte kort tid etter har fått nye jobber. Bankene i Norge leverer også gode resultater, og er i stand til å bygge høyere soliditet, sier Hyttnes.

Lavere forventninger til egen økonomi

Til tross for høyere optimisme generelt har folk flest fått litt lavere forventninger til hvordan de tror at egen økonomi vil utvikle seg fremover. Dette gjenspeiler seg ved at Ola og Kari Nordmann i løpet av våren også er mindre lysten på å bruke penger på reise og investere i ny bil. Holdningen til å spare holder seg dessuten på et stabilt og relativt høyt nivå.

– Til tross for at nordmenn generelt har svært god økonomi og nyter godt av lav rente og et bra lønnsoppgjør, har de fleste en fornuftig pengebruk. Forbruket har riktignok økt noe hittil i år, men inntektsveksten har vært enda høyere slik at sparingen også har økt, sier Hyttnes.

Forventningsbarometeret 2011/2012

2.kv.
2011
3.kv.
2011
4.kv.
2011
1.kv.
2012
2.kv.
2012
Forventningsbarometeret
(justert for sesong- og tilfeldige variasjoner)
26,0 18,1 13,1 17,0

22,4

Landets økonomi
siste år
45,9 28,9 9,3 21,8

33,6

Landets økonomi
neste år
18,1 8,1 -30,5 -1,8

13,3

Større anskaffelser 29,0 22,8 4,7 24,4

28,7

Egen økonomi siste år 16,6 25,0 23,1 20,8

23,2

Egen økonomi neste år 22,0 25,1 24,4 29,9

24,7

 Målingen er utført i perioden torsdag 10. mai til onsdag 16. mai.