Forventningsbarometeret 2012

Gå til hovedinnhold

Forventningsbarometeret 2012

Stor vilje til å kvitte seg med gjeld

Nordmenn vil benytte sin økonomiske handlefrihet til å kutte gjelden. Viljen til å betale ned på lån har ikke vært større siden slutten på 1990-tallet, viser Forventningsbarometeret for 4.kvartal. – Myndighetene og finansnæringen er opptatt av at...

Forskjellen mellom Norge og EU øker

Et stort flertall av befolkningen mener privatøkonomien er bedre i dag enn for ett år siden, og troen på fortsatt bedring er god. Men forskjellen mellom Norge og EU har ikke vært større på 15 år, viser det siste Forventningsbarometeret. – Heldigvis er...

Økt optimisme – men ikke blant de unge

Troen på landets økonomi har blitt sterkere i alle aldersgrupper bortsett fra hos de yngste. Dette viser Forventningsbarometeret for annet kvartal som TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). – Norge og norske husholdninger har god økonomi, men vi gjør lurt i å minne hverandre om at det er i gode tider vi bygger buffere for å møte dårligere...

Troen på norsk økonomi stiger igjen

Folks tro på norsk økonomi stiger igjen, etter et markert fall gjennom mesteparten av fjoråret. Troen på egen økonomi stiger også, og er nå på sitt høyeste nivå på åtte år, viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2012.