Svekket tro på landets økonomi

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Svekket tro på landets økonomi

Den økonomiske optimismen blant norske husholdninger faller.  Grunnen er svakere tro på landets økonomi. Et flertall av husholdningene har derimot klokkertro på at privatøkonomien blir bedre de neste 12 månedene, viser Forventningsbarometeret.

– Den internasjonale økonomiske uroen smitter åpenbart over på nordmenns tillit til norsk økonomi, mens stigende boligpriser, lave lånerenter og et lønnsoppgjør med reallønnsvekst skaper forventninger om bedring i privatøkonomien, sier Arne Hyttnes, administrerende direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Internasjonal uro smitter over på husholdningene

Sterkere tro på egen økonomi er imidlertid ikke nok til å oppveie for svakere tro på landets økonomi. Derfor faller barometeret for andre kvartal på rad (se vedlagt tidsserie). Unntaket er regionen Sør-/Vestlandet hvor indikatoren viser oppgang, noe som kan skyldes nye oljefunn og fornyet optimisme i oljenæringen. I resten av landet dempes optimismen.

– Det har de siste månedene vært mye oppmerksomhet omkring usikkerheten i internasjonal økonomi. Økende statsgjeld i flere EU-land gir næring til finansiell uro. Folk flest skjønner at Norge, med sin lille og åpne økonomi, ikke er uberørt av det som skjer internasjonalt, selv om vi frem til nå har klart oss godt, sier Hyttnes.

Reduserte spareplaner, men ingen kjøpefest

Forventningsbarometeret viser også at husholdningenes planer om å spare er noe lavere enn ved forrige måling.

– Dette er nok en effekt av den privatøkonomiske optimismen; folk flest føler at de har god, økonomisk kontroll, og dermed er ikke sparing øverst på dagsorden for mange. Utslagene er imidlertid ikke veldig store, og gir dermed ikke grunnlag for å varsle kjøpefest. Husholdningene må likevel ta høyde for stigende lånerenter. Det er lurt å ha gode buffere i tilfelle tøffere økonomiske tider, påpeker Hyttnes.

Skiller oss ut i Norden

Nedgangen i Forventningsbarometeret er på linje med tilsvarende undersøkelser i Sverige, Danmark og Finland, men Norge skiller seg ut ved at husholdningenes tro på egen økonomi øker. Norge er i en særstilling internasjonalt med vekst i fastlandsøkonomien, lav arbeidsledighet og rekordhøye boligpriser.  Andre land, også våre nordiske naboer, opplever den motsatte utviklingen.

– Dette preger naturligvis forventningene til fremtiden, sier Hyttnes, som imidlertid finner grunn til å minne om at i perioden august 2007 til samme måned året etter falt boligprisene nærmere ti prosent. Intet tre vokser inn i himmelen, heller ikke boligprisene. Dette bør folk flest ha i bakhodet.

Forventningsbarometeret, som ble lansert for 20 år siden, er en landsrepresentativ og kvartalsvis spørreundersøkelse blant husholdningene om egen og landets økonomi, gjennomført av TNS Gallup for FNO. Siste undersøkelse ble foretatt i slutten av august.

Forventningsbarometeret 2010/2011

3.kv.
2010
4.kv.
2010
1.kv.
2011
2.kv.
2011
3.kv
2011
Forventningsbarometeret
(justert for sesong- og tilfeldige variasjoner)
23,2 27,9 29,2 26,5 22,8
Landets økonomi
siste år
28,1 36,0 45,1 45,9 28,9
Landets økonomi
neste år
19,7 21,8 30,2 18,1  8,1
Større anskaffelser 29,0 21,3 27,5 29,0 22,8
Egen økonomi siste år 26,5 23,0 22,3 16,6 25,0
Egen økonomi neste år 27,5 27,5 27,5 22,0 25,1