Høyeste optimisme på fem år blant husholdningene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høyeste optimisme på fem år blant husholdningene

Nordmenns optimisme har steget ytterligere i løpet av vinteren og er nå på sitt høyeste nivå siden 2007. Det viser Forventningsbarometeret som er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).  – Folk flest har sterk tro på norsk økonomi, noe som også gir privatøkonomisk trygghet, sier adm. direktør Arne Hyttnes i FNO.

Utsikter til økte lånerenter til tross; norske husholdninger føler seg trygge på egen økonomi, viser det siste forventningsbarometeret, en landsrepresentativ, kvartalsvis spørreundersøkelse blant husholdningene om egen og landets økonomi.

Svarene denne gangen skiller seg ut fra de siste målingene ved at tilliten til landets økonomi er på full fart opp, mens troen på egen økonomi holder seg stabilt høy.

- Det er åpenbart at husholdningene setter sin lit til at norsk økonomi vil klare seg godt, selv om situasjonen og utsiktene internasjonalt fortsatt er usikre. Her hjemme er arbeidsledigheten fallende og boligprisen økende. Dette skaper en trygghet som for mange veier opp for forventet økt lånerente, påpeker Hyttnes.

De yngste ser lyst på fremtiden

I denne målingen har de yngste, mellom 15 og 29 år, blitt mer optimistiske til den økonomiske fremtiden, og er den aldersgruppen som har størst tillit til landets økonomi.

 - Dette er egentlig litt overraskende gitt at prisene i boligmarkedet er høye, og at det i og med de nye retningslinjene fra Finanstilsynet har blitt vanskeligere å få fullfinansiert boligkjøpet, sier Hyttnes, og legger til:

- Men unge mennesker følger nok med på utviklingen internasjonalt og sammenlignet med den enormt høye ungdomsarbeidsledigheten i Europa for øvrig, så har ungdom i Norge gode framtidsutsikter.

Renteøkning i sikte

I morgen skal hovedstyret i Norges Bank ta stilling til om styringsrenten skal økes. Sentralbanken skal dessuten legge frem ny rentebane, en oppdatert prognose for styringsrenten de nærmeste årene. De fleste eksperter tror rentene skal betydelig opp i tiden fremover, blant dem Statistisk sentralbyrå (SSB) som spår at bankenes utlånsrenter vil stige med oppunder tre prosentpoeng fra 2010 til 2014.

- Utsiktene til en høyere styringsrente og økte pengemarkedsrenter tilsier økte lånerenter. På den annen side er konkurransen om boliglånskundene knallhard, noe en fallende rentemargin i siste kvartal 2010 vitner om. For låntakerne er det i en slik situasjon viktig å se nærmere på hva privatøkonomien tåler av renteøkning. Ta gjerne kontakt med banken dersom du er i tvil om du klarer en renteøkning på 2-3 prosentpoeng, fremholder Hyttnes.

De som tror og frykter at SSB får rett i sin renteprognose, kan dessuten vurdere å binde lånerenten på deler av eller hele lånet. I dag ligger laveste flytende boliglånsrente på i overkant av tre prosent, mens boliglån med 5-10 års rentebinding ligger ca to prosentpoeng høyere. 

- Fastrentetoget har ikke gått, selv om det koster noe mer å binde renten i dag enn for noen måneder siden, understreker Hyttnes.

Edrulighet til tross for stigende optimisme

Til tross for at den økonomiske optimismen blant husholdningene er høyere enn på flere år, er det lite som tyder på at Kari og Ola har ekstravagante planer. I Forventningsbarometeret blir det også spurt om blant annet innkjøps-, investerings- og reiseplaner, og tallene gir ingen indikasjon på noen kjøpefest.

- Selv om de fleste har fått mer å rutte med det siste året som en følge av lave renter og reallønnsvekst, lar vi oss åpenbart ikke rive med. Forventningsbarometeret gir tvert i mot inntrykk av økonomisk edrulighet, mener Hyttnes. 

Lenke til tidsserie

Forventningsbarometeret for 1.kvartal 2011 er gjennomført i perioden torsdag 24. februar til torsdag 3. mars.

Forventningsbarometeret 2010/2011: