Forventningsbarometeret 2011

Gå til hovedinnhold

Forventningsbarometeret 2011

Svekket tro på landets økonomi

Den økonomiske optimismen blant norske husholdninger faller.  Grunnen er svakere tro på landets økonomi. Et flertall av husholdningene har derimot klokkertro på at privatøkonomien blir bedre de neste 12 månedene, viser Forventningsbarometeret.

Svak nedgang, men fortsatt høy optimisme

Norske husholdninger ser fortsatt lyst på sin økonomiske fremtid, selv om optimismen er noe lavere enn ved forrige måling. Det fremgår av Forventningsbarometeret gjennomført av TNS Gallup for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Høyeste optimisme på fem år blant husholdningene

Nordmenns optimisme har steget ytterligere i løpet av vinteren og er nå på sitt høyeste nivå siden 2007. Det viser Forventningsbarometeret som er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).  – Folk flest har sterk tro ...