Optimismen stiger – seniorene ser lyst på fremtiden

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Optimismen stiger – seniorene ser lyst på fremtiden

Husholdningenes tillit til landets og egen økonomi stiger og er nå tilbake på nivået fra før finanskrisen. Det er spesielt de over 60 som har blitt mer optimistiske i løpet av sommeren. Dette viser tall fra Forventningsbarometeret for september.

Optimismen fortsetter å stige etter en kraftig nedtur under finanskrisen. Sammenlignet med en tilsvarende måling for tre måneder siden er det særlig aldersgruppen 60 pluss som ser lysere på den økonomiske fremtiden.

- Det kan virke som om folk i denne aldersgruppen nå har et mer avslappet forhold til både egen og landets økonomiske situasjon, sier Arne Hyttnes, administrerende direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Forventningsbarometeret måler husholdningenes forventninger til egen og landets økonomi, og er et samarbeid mellom FNO og TNS Gallup. Spørreundersøkelsen som ligger til grunn for barometeret gjennomføres hvert kvartal, første gang i 1992.

Optimismen tatt seg kraftig opp

Siden forrige måling som ble offentliggjort i juni, har folks tillit til landets økonomi tatt seg kraftig opp. Som tidligere er menn mer optimistiske enn kvinner og de unge er større optimister enn de eldre.

- Vi har tidligere, i forbindelse med tilsvarende målinger, kalt Norge et ”annerledesland”, med lav arbeidsledighet, solide statsfinanser og stigende boligpriser. For folk flest bidrar dette til en stabil og god økonomisk situasjon, og trygghet for fremtiden, sier Hyttnes, og legger til:

- Mange seniorer har store verdier bundet opp i bolig, og når boligprisene her til lands – i motsetning til mange andre land – fortsetter å stige, skaper det åpenbart en trygghet. Med låneprodukter som rammelån, der du kan bestemme hvor mye du vil låne og betale tilbake, har de også fått muligheten til å realisere noen av sine eiendomsverdier og gi seg selv, og kanskje også barn og barnebarn, mer romslig økonomi.

Lav rente er selvsagt et gode for låntakere flest, men Hyttnes minner om at lave renter i Norge og internasjonalt som regel er et tegn på svak økonomisk utvikling.

Forventningsbarometeret viser at folk sparer noe mer sammenlignet med siste måling. 

– Husholdningene generelt sett ønsker å konsolidere stillingen gjennom å betale noe mer ned på lånene etter flere år med relativ sterk kredittvekst. Det er positivt fordi det reduserer sårbarheten i forbindelse med en fremtidig renteøkning, sier Hyttnes.

Fortsatt pessimisme i euroområdet

Også i andre nordiske land er optimisme på vei opp. I Sverige er husholdningenes optimisme på det høyeste siden målingen startet midt på 90-tallet. Den svenske økonomien utvikler seg sterkt etter den kraftige nedgangen gjennom finanskrisen. Euroområdet derimot, er fortsatt preget av pessimisme.

Forventningsbarometeret 2009/2010:

 

Forventningsbarometeret for 3.kvartal 2010 er gjennomført i perioden torsdag 19. til torsdag 26. august.

Tidsserie