Optimisme - men ingen kjøpefest

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Optimisme - men ingen kjøpefest

Forventningsbarometeret for 4.kvartal viser et ytterligere oppsving i nordmenns optimisme.  Lav rente og bedring i disponibel inntekt har gitt de fleste husholdningene enda romsligere økonomi det siste året. Til tross for dette har de yngste blitt noe mer bekymret. - Den gode privatøkonomiske utviklingen skulle tilsi en real kjøpefest, men vi lar oss ikke rive med, sier adm. direktør Arne Hyttnes i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

- Det er åpenbart at den internasjonale finansuroen gjør at folk holder litt igjen i tilfelle også Norge skulle bli rammet i sterkere grad, sier Hyttnes.

Norges økonomi er solid. Vi har et oljefond som nå utgjør over 3 000 milliarder kroner, 500 millioner kroner høyere enn forventet BNP i 2010, og en sterk og velfungerende velferdsstat med gode sosiale ordninger og lav arbeidsledighet.

I tillegg har de fleste hatt en bra økning i disponibel inntekt de siste årene. I følge Statistisk sentralbyrås prognoser vil også lønnsoppgjørene de nærmeste årene gi folk flest økt kjøpekraft.  Likevel er forventningene til egen økonomi neste år uendret siden målingen for tre måneder siden. Det er oppfatningen av landets økonomi som bidrar til at indikatoren nå stiger.

Følger godt med

- Kari og Ola ser tydeligvis at Norge er i en spesielt gunstig økonomisk situasjon, og at vi per i dag ikke påvirkes særlig negativt av finansuroen i resten av Europa. De fleste nyter godt av en rekordlav rente og trygge jobber, og det er ingen signaler om at dette skal endre seg dramatisk med det første. Det er gledelig, men derfor er det også overraskende at optimismen ikke er enda større når det gjelder vår egen økonomi. Det viser at husholdningene følger godt med på det som skjer i Europa og er usikre på hvordan uroen vil påvirke oss på sikt, sier Hyttnes.

De yngste mer skeptiske

I denne målingen har de yngste, mellom 15 og 29 år, blitt litt mer skeptiske til den økonomiske fremtiden.

 - Dette kan skyldes flere forhold. Det er blitt tøffere for unge å få lån på grunn av nye krav om minimum ti prosent egenkapital ved boligfinansiering. Dessuten holder prisene i boligmarkedet seg fortsatt høye. Selv om vi har lav arbeidsledighet er det nok vanskeligere å komme seg inn på arbeidsmarkedet i dag enn det var for få år siden, noe ikke minst unge jobbsøkere merker, sier Hyttnes.

Kulde og høye strømpriser

Forventningsbarometeret ble tatt opp i en periode da kulden for alvor satte inn. Mediene har skrevet mye om mangel på vann i magasinene og den konsekvensen dette kan få for strømprisene.

- Det vil selvsagt merkes i lommeboken til de fleste og påvirker folks forventninger til egen økonomi fremover, sier han.

Forventningsbarometeret måler husholdningenes forventninger til egen og landets økonomi, og er et samarbeid mellom FNO og TNS Gallup. Spørreundersøkelsen som ligger til grunn for barometeret gjennomføres hvert kvartal, første gang i 1992.

Lenke til tidsserie

Forventningsbarometeret for 4.kvartal 2010 er gjennomført i perioden torsdag 18. til torsdag 25. november.

Forventningsbarometeret 2009/2010: