Nordmenn er økonomiske optimister – pessimismen råder i EU

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nordmenn er økonomiske optimister – pessimismen råder i EU

Økonomisk uro i flere europeiske land bidrar til å senke folks forventninger til norsk økonomi neste år, mens tiltroen til egen økonomi holder seg på et relativt høyt nivå. Dette viser tall fra Forventningsbarometeret for juni.

- Norge befester stillingen som et ”annerledesland” i forhold til Eurolandene. Selv om vi er preget av uroen i Europa, er vi fortsatt forsiktige optimister med god tro på egen økonomi, sier Arne Hyttnes, administrerende direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Forventningsbarometeret måler husholdningenes forventninger til egen og landets økonomi, og er et samarbeid mellom Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og TNS Gallup. Spørreundersøkelsen som ligger til grunn for barometeret gjennomføres hvert kvartal, første gang i 1992.

Mens nordmenn fortsatt ser lyst på fremtiden, er befolkningen i Eurolandene økonomiske pessimister, viser en tilsvarende forventningsundersøkelse i EU.

- Det er ikke så underlig at vi ser en slik forskjell. Norge har solide statsfinanser og lav arbeidsledighet, i motsetning til mange av Eurolandene. De fleste nordmenn føler derfor at de er skjermet fra trusler om oppsigelse og reduksjon i lønn, sier Hyttnes.

Skeptisk til landets økonomi

Men nordmenns fremtidstro begrenser seg til egen økonomi. Forventningene til landets økonomi neste år, derimot, er sterkt fallende sammenlignet med tilsvarende måling for tre måneder siden.
- Det er åpenbart at all oppmerksomhet rundt problemene i de såkalte PIIGs-landene, Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania, og de mulige konsekvensene dette kan få også for Norge, har gjort mange mer skeptiske til landets økonomi, sier Hyttnes.

Det er spesielt de over 60 år som har blitt mer skeptiske til fremtiden. Denne aldersgruppen har alltid vært mer nøktern i sitt syn på fremtiden, men i denne målingen ser vi at de eldre bidrar til å trekke forventningsindikatoren ned i enda større grad enn tidligere.

Fortsatt stor tro på egen økonomi

Når det gjelder egen økonomi føler folk fortsatt at de har rimelig god kontroll. Arbeidsledigheten i Norge er lav i forhold til andre land, og de fleste eksperter tror at renten vil holde seg på et lavt nivå en stund til. Dette gjør at folk flest føler at de har kontroll over sitt eget budsjett i året som kommer. Dette underbygges også av hvordan folk svarer på spørsmålet om hva de vil bruke eventuelle ”ekstrapenger” til. Andelen som vil reise eller pusse opp huset har økt, mens andelen som vil spare eller nedbetale lån har falt noe siden forrige måling i mars.

Forventningsbarometeret 2009/2010:


Forventningsbarometeret for 2.kvartal 2010 er gjennomført i perioden torsdag 20. mai til mandag 31. mai.

Tidsserie forventningsbarometeret