Forventningsbarometeret 2010

Gå til hovedinnhold

Forventningsbarometeret 2010

Optimisme - men ingen kjøpefest

Forventningsbarometeret for 4.kvartal viser et ytterligere oppsving i nordmenns optimisme.  Lav rente og bedring i disponibel inntekt har gitt de fleste husholdningene enda romsligere økonomi det siste året. Til tross for dette har de yngste blitt noe mer...

Optimismen stiger – seniorene ser lyst på fremtiden

Husholdningenes tillit til landets og egen økonomi stiger og er nå tilbake på nivået fra før finanskrisen. Det er spesielt de over 60 som har blitt mer optimistiske i løpet av sommeren. Dette viser tall fra Forventningsbarometeret for september.

Nordmenn er økonomiske optimister – pessimismen råder i EU

Økonomisk uro i flere europeiske land bidrar til å senke folks forventninger til norsk økonomi neste år, mens tiltroen til egen økonomi holder seg på et relativt høyt nivå. Dette viser tall fra Forventningsbarometeret for juni.

Mer optimistiske til egen økonomi

Uavhengig av inntekt og alder er befolkningen mer optimistiske til landets og ikke minst egen økonomi nå enn for tre måneder siden. Optimismen øker mest hos de med lav inntekt, men fortsatt er det de yngste og de med høyest inntekt som ser lysest på økonomi...