Forbruksgjelden synker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forbruksgjelden synker

Ferske tall fra Norsk Gjeldsinformasjon viser at folk har kvittet seg med 7, 5 milliarder kroner i forbruksgjeld siden nyttår. Mesteparten av dette er nedbetaling av utestående på kredittkort. – Det er positivt at forbruksgjelden synker og det er en god indikasjon på at innstrammingene virker, sier Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård.

illustrasjonsbilde: Menneskemengde

– Det er også godt å se at koronakrisen ikke har medført at norske husholdninger har vært nødt til å ty til forbrukslån og kredittkort for å få hverdagen til å gå rundt, sier Nergård.

Forbruksgjelden er stabil, mens faktureringskort har hatt en nedgang – men det er små volumer.

– Nedgangen i kredittkjøp speiler antagelig at vi handler mindre, og ikke kjøper reiser, samtidig som vi betaler kredittkortregningen når den kommer, sier Nergård.

Tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon viser også at veksten i rene forbrukslån har stoppet helt opp, og mange av Finans Norges medlemsbanker som er rene forbrukslånsbanker rapporterer at det innvilges svært få nye forbrukslån.

– Noen av medlemmene våre har hatt full stans i utlån i perioder. Dette har sammenheng både med tiltakene som ble innført våren og sommeren 2019, og nå sist som følge av koronasituasjonen.

Unngå mislighold

Fokus hos de fleste er nå å legge til rette for at allerede eksisterende kunder skal greie å tilbakebetale lånene sine. Bankene har fått mulighet til å innvilge rente- og avdragsutsettelse i inntil 6 måneder. I tillegg har Finans Norge bedt departementet om mulighet til å utvide løpetiden på eksisterende lån på stramme vilkår. Dette for at forbrukere som har fått en vanskeligere økonomisk situasjon på grunn av koronasituasjonen kan unngå å havne i mislighold.

Tall fra Norsk Gjeldsinformasjon

Mange har sjekket egen gjeld

Et av tiltakene for å få ned forbruksgjelden har vært etableringen av gjeldsinformasjonsportaler. Tall fra Forbruker og finanstrender 2020 viser at 38 prosent sier de har hørt om tjenesten. 15 prosent av Norges befolkning har logget seg inn på en av gjeldsinformasjonsportalene for å sjekke hva som er registrert på seg selv av forbrukslån. 18 prosent oppgir at de tror denne typen oversikt vil kunne redusere egen bruk av forbrukslån eller kredittkort.

– Det er gledelig at kjennskapen er så høy og at såpass mange mener at dette kan bidra til å redusere egen bruk av usikret kreditt. Vi tror dette på sikt vil bidra til at enda flere får bedre kontroll med forbruksgjelden sin, avslutter Gry Nergård i Finans Norge

Tall fra Forbruker og finanstrender
Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no

Om Forbruker- og finanstrender

Forbruker- og finanstrender (tidligere Norsk finansbarometer og Dagligbankundersøkelsen) er en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført årlig innenfor markedene bank og skadeforsikring. Forbruker- og finanstrender omfatter ca 2200 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre som en panelundersøkelse. Undersøkelsen ble ikke gjennomført i 2019.