Omdømme: Opp for bank – stabilt for forsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Omdømme: Opp for bank – stabilt for forsikring

I Forbruker- og finanstrender spør vi om hvordan folk vurderer bankenes og skadeforsikringsselskapenes samlede omdømme eller anseelse. Årets undersøkelse viser at bankenes omdømme har steget, mens det for forsikring er stabile tall.

I 2018 mener 39 prosent av kundene at bankenes omdømme er meget godt eller utmerket. Dette er opp 5 prosentpoeng fra i fjor. Men tallet var langt høyere i 2016 da 45 prosent ga tommelen opp for banknæringen.

Omdømmet til forsikring lå stabilt på 36 prosent både i år og i fjor, mens det i 2016 kun var 26 prosent som mente omdømmet var meget godt eller utmerket.

Panama Papers og filialnedleggelser

I april 2016, to måneder etter at vår undersøkelse var gjennomført, gikk Aftenposten ut med første sak i Panama Paper avsløringene, der flere norske banker ble nevnt. Samme år var det også banker som gjorde endringer på kontornettet sitt. Begge disse sakene kan forklare den store endringen i omdømmetallene for bank fra 2016 til 2017. 2018-tallene indikerer at dette ikke lenger er høyt oppe i folks bevissthet.

Forsikring hadde en omvendt utvikling fra 2016 til 2017. Her steg omdømmeskåren for meget godt/utmerket fra 26 til 36.

Opinionsledere mer positive enn gjennomsnittet for bank

I undersøkelsen har vi identifisert en gruppe innovatører og opinionsledere. Teorien er at disse ligger et hakk foran i løypa og at majoriteten vil bli som dem etter hvert.

Denne gruppen er mer positive til bankenes omdømme enn gjennomsnittet, og økningen i antall som syns omdømme er utmerket eller meget godt er større enn befolkningen i sin helhet. I 2018 var det 46 prosent, opp fra 37 prosent i 2017.

I forsikring ser vi ikke samme mønster. Der har antallet opinionsledere som mener forsikringsselskapenes omdømme er utmerket/meget godt sunket fra 39 til 36 prosent.

Bankenes samlede omdømme:

Figur over bankenes samlede omdømme

Skadeforsikringsselskapenes samlede omdømme:

Figur som viser forsikringsselskapenes samlede omdømme

Opinionsledere bank 2017 og 2018:

Figur opinionsledere bank 2017
Figur opinionsledere bank 2018

Opinionsledere skadeforsikring 2017 og 2018:

Figur opinionsledere forsikring 2017
Figur opinionsledere skadeforsikring 2018

Om undersøkelsen

Forbruker- og finanstrender (tidligere Norsk finansbarometer og Dagligbankundersøkelsen) er en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført årlig innenfor markedene bank og skadeforsikring. Forbruker- og finanstrender omfatter ca 2200 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre som en panelundersøkelse.