Hvorfor bytter ikke flere kunder bank?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hvorfor bytter ikke flere kunder bank?

Andelen som syns det er blitt enkelt å bytte bank har steget fra 33 prosent i 2008 til 45 prosent i 2018. Til tross for dette viser Forbruker- og finanstrender at andelen som har byttet boliglånsbank har vært stabil de siste tre årene. Spørsmålet er derfor; hvis folk opplever at det er blitt enklere å bytte, hvorfor gjør ikke flere det?

Foto av menneskemengde

I 2008 var det 30 prosent som syns det var vanskelig å bytte bank. I 2018 er denne andelen sunket til 20 prosent. Stadig enklere digitaliserte prosesser og tjenester som signering med BankID og automatisk overføring av AvtaleGiro til ny bankforbindelse, har gjort bankbytte enklere.

– Erfaringen vår fra ulike bransjer og flere tiår med markedsanalyse viser at nye, innovative løsninger som forenkler hverdagen vår tas hyppig i bruk. Samtidig tar det ikke lang tid før vi har glemt hvor tungvint ting var før og er blitt vant med dagens standard. Med andre ord vil en forenkling ikke bety at vi er fornøyde for alltid, men at forventningene våre vil øke i samme takt, sier Alexander Stäubert, seniorkonsulent i Kantar TNS, som Finans Norge samarbeider med om Forbruker- og finanstrender.

Fornøyde og bevisste kunder?

Spørsmålet er om de stabile byttetallene indikerer at folk flest er fornøyd med banken sin og de betingelsene de har der.

  • Forbruker- og finanstrender viser at 50 prosent av kundene sier at de enten er usedvanlig eller svært fornøyd med banken sin. Kun 6 prosent er mindre fornøyd eller direkte misfornøyd.
  • Det ser ikke ut til at folk er likegyldig med valg av bank, for 41 prosent av respondentene i undersøkelsen mener at valg av bank er ytterst eller meget viktig.
  • 49 prosent mener at de i meget stor grad eller ganske stor grad har konkurransedyktige betingelser i banken sin.

Mange i byttemodus

I følge undersøkelsen sier 11 prosent av de spurte at de i ganske liten grad eller i liten grad har gode nok tilbud. 8 prosent innrømmer at de rett og slett ikke vet om de har konkurransedyktige betingelser. Rundt 20 prosent burde altså vært enten i byttemodus eller vist ekstra aktivitet for å forhandle betingelser.

– Kundene har et viktig ansvar i bankmarkedet som i andre markeder. De må være aktive og utfordre tilbudssiden. I undersøkelsen sier 7 prosent at de faktisk har byttet boliglånsbank det siste året. Det høres lite ut. Men man må ikke glemme at den store andelen er fornøyd, og heller ikke har noen grunn til å bytte. Dermed fremstår en bytteprosent på 7 av de 20 som bør være i byttemodus, slett ikke lite aktivt, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

I tillegg er det 14 prosent av boliglånskundene som i løpet av det siste året har reforhandlet renten i sin nåværende bank og 34 prosent, eller rundt 1,4 millioner kunder, som sier at det kanskje kan være aktuelt å bytte bank i løpet av de kommende tre årene.

– Det skapes ofte et inntrykk av at boliglånsmarkedet er lite dynamisk. VI mener det er feil, sier Staavi.

Opinionsledere skaper ekstra dynamikk i markedet

I undersøkelsen har vi identifisert en gruppe innovatører og opinionsledere. Teorien er at disse ligger et hakk foran i løypa og at majoriteten vil bli som dem etter hvert.

Av de som har boliglån og som blir kan betegnes som opinionsledere var det 13 prosent, mot 7 prosent av totalen, som har byttet boliglånsbank i løpet av det siste året. I tillegg har 21 prosent i denne gruppen, mot 14 prosent av totalen, forhandlet seg frem til en lavere lånerente.

Opinionslederne er mer opptatt av bankbetingelsene sine og de bidrar til skjerpet konkurranse i markedet og viser vei for majoriteten. Selv i et marked der vi over lang tid har opplevd lave renter og små endringer.

– Å bytte bank er enkelt. Hele prosessen kan nå gjøres digitalt hjemmefra. Det er med andre ord fullt mulig for flere enn opinionslederne å skape enda mer konkurranse i bankmarkedet. Effektiv konkurranse sørger for at vi utnytter samfunnets ressurser optimalt. Å være en aktiv forbruker er derfor et felles ansvar, sier Staavi.

Figur over hvor mange som har byttet boliglånsbank
Figur over hvor mange som har reforhandlet lånet sitt mm
Figur om opinionsledere
Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no
Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no

Om undersøkelsen

Forbruker- og finanstrender (tidligere Norsk finansbarometer og Dagligbankundersøkelsen) er en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført årlig innenfor markedene bank og skadeforsikring. Forbruker- og finanstrender omfatter ca 2200 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre som en panelundersøkelse.