Flere unge tar ansvar for egen pensjonssparing

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flere unge tar ansvar for egen pensjonssparing

I 2014 var det bare ni prosent av de unge mellom 18 og 29 år som svarte at de sparte til alderdommen. Fem år senere er andelen mer enn doblet; 22 prosent av de unge sier nå at de sparer til pensjonslivet.

Bilde av en dame som tegner en graf som går oppover
Foto: Shutterstock

Den samme utviklingen er også for de mellom 30 og 39 år: Andelen som sier de sparer til alderdommen har økt fra 23 til 37 prosent fra 2014 til 2018. Også for de mellom 40 og 59 år har pensjonssparingen økt.

– Dette er et gledelig trendskifte. De unge har forstått at det kan være en fordel å sikre seg litt i tillegg til folketrygden og de ordningene man får via jobben, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Færre sier de ikke vil spare

Andelen som ikke vil spare, har gått markant ned. I 2014 var prosentandelen 50 prosent. Nå i 2017 er det kun 38 prosent av de yngste som sier de ikke vil spare.

– At andelen som svarer «nei» grovt sett er i overkant av en tredel av de spurte i alle aldersklasser, er ikke så underlig for mange har fortsatt en meget god tjenestepensjon. For dem vil behovet være mindre, sier Kreutzer og legger til:

– Vi har alle meget gode velferdsordninger i Norge, både gjennom folketrygden og pensjonssystemet via arbeidsgiver. Men det at vi ser en tydelig utvikling der mange går fra å si at de ikke sparer eller planlegger å spare til å si «jeg sparer», betyr at stadig flere innser at det kan være klokt å spare i tillegg til disse ordningene. Det er bra for den enkelte, men det er også bra for samfunnet at vi setter oss selv i stand til å takle pensjonstilværelsen med en god økonomi.

Figur over andel som sparer til pensjon fordelt på alder
Figur over utviklingen over de osm sier de sparer til alderdommen og de som ikke gjør det

Om undersøkelsen

Forbruker- og finanstrender (tidligere Norsk finansbarometer og Dagligbankundersøkelsen) er en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført årlig innenfor markedene bank og skadeforsikring. Forbruker- og finanstrender omfatter ca 2200 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre som en panelundersøkelse. Undersøkelsen ble ikke gjennomført i 2019.