Liten tillit til å la sosiale medier utføre betalingstjenester

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Liten tillit til å la sosiale medier utføre betalingstjenester

Vi har fortsatt størst tillit til banker når det gjelder betalingstjenester. Sosiale medier og nye aktører på dette området har vesentlig lavere tillit. Det viser undersøkelsen Forbruker- og finanstrender 2017 som Kantar TNS har utført for Finans Norge.

Foto: Schutterstock

I 2018 innføres det som kalles PSD2, eller betalingstjenestedirektivet. Da må bankene gjøre sine konto-systemer tilgjengelige, slik at andre aktører kan hente ut informasjon eller utføre betalingstjenester.

Forbruker- og finanstrender kartlegger nordmenns bruk av ulike bank- og finanstjenester, deres grad av digitalisert forbruk og hvordan de ser på det som skjer i markedet fremover. I undersøkelsen er det også spurt om hvilke aktører folk har tillit til, sett i lys av de nye tjenestene som snart tilbys etter det nye betalingstjenestedirektivet (PSD2) som innføres i 2018.

Hvorfor nytt direktiv?

EU ønsker å stimulere til økt handel på tvers av landegrensene i EU. For å få til dette vil EU gjøre det enklere og billigere å gjennomføre betalinger innad i EU sikkert og effektivt og gjøre regelverket for betalinger likt i alle EU-land.

Rundt 60 prosent av innbyggerne i EU eier ikke kredittkort, til forskjell fra nordmenn, som gjerne har flere. PSD2 legger til rette for, og sikrer, at EU-borgerne kan betale på nett direkte fra egen bankkonto uten å bruke kort.

Nye aktører på «bankbanen»

Det investeres milliarder av dollar i Fintech, mange av disse pengene går nettopp til å utvikle slike tjenester som direktivet nevner. Inn i dette markedet har allerede flere av de store sosiale mediene, som Snapchat og Facebook med sin Messenger posisjonert seg, og flere aktører som dagligvarekjeder, strømselskaper og mobiloperatører kan også entre banen.

PSD2 åpner blant annet for at betalingstjenester kan utføres utenfor nettbanken, og av andre tilbydere enn banken din. Disse andre aktørene, som ikke er bank, kan i tillegg til å utføre rene betalingstjenester på vegne av kundene, også innhente informasjon fra kundens konti og sammenstille disse på tvers av bankene, dersom kunden har kundeforhold i flere banker.

Bankene tilrettelegger

Det foregår nå et omfattende samarbeid i banknæringen med å forberede innføringen av PSD2 slik at det tilrettelegges for de nye aktørene. En felles løsning vil være en fordel å få på plass slik at de nye aktørene enkelt kan «koble seg på» og tilby sine løsninger til kundene.

Kundene bestemmer

Forbruker- og finanstrender viser at 55 prosent av de spurte sier de er interessert i en løsning der de får oversikt over alle sine konti og hele sitt engasjement på tvers av alle bankene de er kunde hos.

51 prosent sier de er interessert i å kunne utføre alle banktjenester i en slik tjeneste uten å måtte bruke nett- eller mobilbanken til banken sin.

Figur over interesse for nye betalingsløsninger
Figur interesse nye betalingsløsninger utenom bank

Tilliten kan avgjøre valget

Når vi spør hvem kundene har tillit til for å tilby en slik tjeneste, er svaret entydig: Banker har størst tillit. Hele 61 prosent føler seg tryggest på bank som leverandør av dette.

Deretter følger offentlige myndigheter og forsikringsselskap, med henholdsvis 40 og 20 prosent.

På den negative siden av skalaen, aktører som folk har minst tillit til som tilbydere av slike tjenester, finner vi aktører i sosiale medier og dagligvarekjeder, med henholdsvis 59 og 32 prosent.

IT-selskaper som Google og Apple nyter heller ikke stor tillit (minus 19 prosent).

Figur over aktører man har mest og minst tillit til som tilbydere av nye betalingsløsninger

Om undersøkelsen
Forbruker- og finanstrender (tidligere Norsk finansbarometer og Dagligbankundersøkelsen) er en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført årlig innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Forbruker- og finanstrender omfatter ca 2200 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre som en panelundersøkelse.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no
Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no

PSD2 eller betalingstjenestedirektivet - spørsmål og svar

Illustrasjonsbilde betalingsformidling. Foto.
Foto: Rassco/Shutterstock

13. januar 2018 ble PSD2 (Revised Payment Services Directive) innført. Dette er et EU-direktiv som regulerer betalingsformidlingen i EU og EØS. Direktivet kan føre til store endringer når det gjelder betalingstjenester i...