En av fire har høy tillit til finansråd fra intelligent robot

Gå til hovedinnhold
Publisert:

En av fire har høy tillit til finansråd fra intelligent robot

Hver fjerde bankkunde sier de har høy tillit til finansiell rådgivning fra en intelligent robot. Høyest er tilliten til robot-råd blant de under 30 år og for de med høy inntekt. Det viser resultatene fra Forbruker- og finanstrender 2017, som Kantar TNS har gjennomført i samarbeid med Finans Norge.

Bilde av en menneskehånd som hilser på en robothånd
Foto: Shutterstock

Men fortsatt er det slik at tre av fire har høyest tillit til rådene de får fra en kompetent rådgiver i bank eller forsikring.

– Vi er glad for at en så stor andel blant kundene har så stor tillit til rådene de får fra bank- og forsikringsansatte, sier Gry Nergård, direktør for forbrukerpolitiske spørsmål i Finans Norge og styreleder i Finansnæringens Autorisasjonsordninger - FinAut.

Hun er opptatt av at denne tilliten tas vare på også fremover og viser til at finansnæringen står midt i en spennende teknologisk omstillingsprosess.

– I en ganske nær fremtid vil intelligente, avanserte roboter kunne gi samme type rådgivning som bank- og forsikringsansatte i dag gir. Da er det viktig at robotene gir råd av god kvalitet til kundene.

Antallet kunder som ifølge undersøkelsen har høy tillit til robot-råd representerer i dag i overkant av 1 million personer.

Graf som viser tillit til robotråd og vanlig rådgivning

Bransjenorm for rådgivning – også for roboter

Finansnæringen har jobbet mye med å sikre kvaliteten når kundene har behov for rådgivning, blant annet gjennom å autorisere rådgivere i bank og forsikring.

– Fremover må vi tenke bredere enn dette. Fortsatt vil mange kunder velge å ha kontakt med en ansatt, særlig ved viktige beslutninger og i situasjoner der man er litt usikker. Men etter hvert kan intelligente roboter gi tilsvarende råd. Det avgjørende da er at robotenes råd er basert på kundens reelle behov og interesser og ikke bare hva kundene har av produkter fra før av, sier Siv Seglem, daglig leder i Finansnæringens Autorisasjonsordning.

FinAut er derfor godt i gang med å tilpasse bransjenormene for rådgivning og kundebehandling til den nye teknologiske situasjonen, slik at også robot-rådgivere følger de samme retningslinjene for god rådgivningsskikk.

Høy tilfredshet med dagens rådgivning – spesielt for boliglån

55 prosent av de som har kjøpt et produkt siste året sier at de har fått rådgivning. Hele 76 prosent av de som fikk boliglån det siste året fikk rådgivning, mens kun 18 prosent av de som kjøpte enkeltaksjer fikk råd.

Størst andel fornøyde finner vi blant de som har etablert et nytt boliglån og lavest når det gjelder forbrukslån.

Om undersøkelsen
Forbruker- og finanstrender (tidligere Norsk finansbarometer og Dagligbankundersøkelsen) er en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført årlig innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Forbruker- og finanstrender omfatter ca 2200 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre som en panelundersøkelse.

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no
Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no

FinAut

Målet med autorisasjonsordningene er kvalitet i næringens rådgivning. Virkemidlet er felles standarder for kompetanse i relevante fag, god rådgivningsskikk og etikk.

Krav til autorisasjon er å bestå:
-  en omfattende kunnskapsprøve i fag og produktkunnskap
-  i en eksamen, rollespill i et kundecase der en løsning skal presenteres på bakgrunn av kundens behov og ønsker, og i tråd med god rådgivningsskikk 
- en eksamen i å behandle et dilemma etter etiske prinsipper

For å beholde autorisasjonen må kompetanse holdes løpende á jour med regelverksutviklingen og krav til forbrukerbeskyttelse.  Hvert år må rådgiverne gjennom en trening i etisk dilemma.

De etablerte ordningene er: 
•Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR), etablert i 2009 – med rundt 6 250 autoriserte (finn din rådgiver på www.autorisasjonsordningen.no)
•Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) teller rundt 6 400 ansatte.
•Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF) har autorisert over 2100 kandidater og drives i samarbeid med BI Bank og forsikring. Dette er studiepoenggivende utdanninger.