De fleste bruker nettbank - også de eldre

Gå til hovedinnhold
Publisert:

De fleste bruker nettbank - også de eldre

98 prosent av de med tilgang til internett har nå tatt i bruk nettbank. Det gjelder også alderspensjonistene. Mobilbank seiler opp som folks dagligbank nummer to. Det viser undersøkelsen Forbruker- og finanstrender 2017 som Kantar TNS og Finans Norge nylig har gjennomført.

Bilde av en eldre kvinne med pc

Totalt er det nå 65 prosent som sier de bruker mobilbank. Her varierer bruken fra 84 prosent blant de under 32 år, til 31 prosent blant aldersgruppen 66 år og eldre.

Den store oppgangen i nettbankbruk blant de eldste kan delvis forklares ved at Kantar TNS, som har gjennomført undersøkelsen, fra i år har gjennomført utspørringen som en digital panelundersøkelse. Tidligere års undersøkelser har også hatt et lite postalutvalg. Den sterke utviklingen har imidlertid vært en klar trend de siste årene.

– Utviklingen viser at Norge har kommet veldig langt i digitaliseringen, og at vi har et godt utgangspunkt for at mange offentlige tjenester kan digitaliseres, fordi brukerne er kompetente, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge.

Staavi påpeker at det selvfølgelig er eldre mennesker som ikke har internett, og som derfor ikke er omfattet i undersøkelsen. Samtidig tror han mange har tenkt at de ikke har noe annet valg enn å lære seg å bruke nettbank.

– Bankene har drevet kursing for sine eldre kunder, samtidig som det er blitt færre filialer. Jeg tror kanskje mange har tenkt at de bare må sette seg ned og lære, eller blitt oppfordret til det av venner som allerede har lært seg det. Når early adapters hjelper sine venner i gang, da får man fort en bratt stigning i antallet brukere, slik som vi har sett de siste årene.

Figur over nettbankbruk etter alder
Figur over mobilbankbruk etter alder

Filialbesøk holder seg konstant

Selv om antall bankkontorer er redusert fra 991 til 953 det siste året sier 74 prosent av kundene at de besøker et bankkontor, og 10 prosent oppgir at de er innom hver måned eller oftere. Disse tallene har holdt seg stabile de siste to årene. Det er spesielt i forbindelse med låneopptak eller annen rådgivning behovet for å snakke personlig med en i banken dukker opp.

– Det er bare 7 prosent av kundene som oppgir at de bruker banken ene og alene digitalt. Resten bruker en kombinasjon av digitale tjenester, telefonkontakt med banken og bankbesøk, sier Staavi.

Fornøyde med banken sin

Resultatene fra Forbruker- og finanstrender 2017 viser at bankene nyter stor tillit og kundene er fornøyde. 85 prosent sier de er fornøyd, svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd med sin bankrådgiver. 92 prosent uttrykker det samme om sin hovedbank, kun 8 prosent er misfornøyde

Om undersøkelsen

Forbruker- og finanstrender (tidligere Norsk finansbarometer og Dagligbankundersøkelsen) er en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført årlig innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Forbruker- og finanstrender omfatter ca 2200 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre som en panelundersøkelse.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no
Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no