Bytter boliglånsbank som aldri før

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bytter boliglånsbank som aldri før

Nordmenn er blitt flinkere til å bruke konkurransen i bankmarkedet. En av fire boliglånskunder har byttet boliglånsleverandør eller forhandlet seg frem til lavere rente på boliglånet sitt i løpet av det siste året. 

Bilde av et bankskilt

Det innebærer at anslagsvis 350.000 nordmenn har utnyttet bankkonkurransen det siste året.

– Det er noe lavere enn undersøkelsen i 2016, som fikk med seg perioden høsten 2015 og vinteren 2016 da rentene beveget seg nedover, og det var stor aktivitet i markedet. Men allikevel er dette veldig høye tall, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Flere utnytter konkurransen

Forbruker- og finanstrender 2017, som er gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med Finans Norge, viser at en av fire boliglånskunder har skiftet bank eller reforhandlet boliglånet sitt sist år. Ni prosent har byttet bank og 15 prosent har forhandlet seg fram til lavere rente i sin nåværende bank.

Figur over de som har byttet boliglånsbank
Figur over de som har reforhandlet boliglånet

Fornøyde bankkunder

Det er rentebetingelsene som er hovedgrunnen til at folk bytter boliglånsbank. Hovedgrunnen til at folk ikke bytter bank, er at de er fornøyd med sin eksisterende boliglånsbank, fremgår det av undersøkelsen.

– De fleste bankkundene i Norge er fornøyde med banken sin, men bankkundene er bevisste og selvhjulpne forbrukere. Det er god og lett tilgjengelig informasjon om priser og tilbud fra alle bankene på nettet og andre steder, og folk har oppdaget at det ikke er vanskelig å skifte boliglånsleverandør, sier Fåne, og legger til;

– Vi må også huske på at det ikke bare er pris forbrukerne er opptatt av. Tilgjengelighet, service og teknologi er også elementer bankene konkurrerer seg imellom på, og som er viktig for kundene.

Leder an i markedet

I undersøkelsen har vi i år identifisert en gruppe innovatører og opinionsledere. Teorien er at disse ligger et hakk foran i løypa og at majoriteten vil bli som dem etter hvert.

– Det vi ser er at opinionsledere i gjennomsnitt bruker flere banker, er mer rentebevisst og mer ivrige til å bytte boliglånsbank enn andre, og er åpne for å bytte bank igjen. Disse personene bidrar til at konkurransen skjerpes ytterligere, avslutter Fåne i Finans Norge.

Om undersøkelsen
Forbruker- og finanstrender (tidligere Norsk finansbarometer og Dagligbankundersøkelsen) er en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført årlig innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Forbruker- og finanstrender omfatter ca 2200 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre som en panelundersøkelse.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no
Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no