Knallhard konkurranse om kundene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Knallhard konkurranse om kundene

Nesten hver tredje boliglånskunde flyttet lånet eller reforhandlet lånebetingelsene sine i løpet av fjoråret. Aktivitetsnivået hos kundene har ikke tidligere vært så høyt, og følgelig har heller ikke konkurransen mellom bankene vært mer intens enn nå. Kun et mindretall tror det er vanskelig å bytte bank. 

– Det er på tide å avlive to myter om lånemarkedet, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Den ene er at konkurransen i bankmarkedet er slapp, den andre er at kundene føler seg tvunget til å akseptere dyre lån fordi det er så vanskelig å bytte bank. Finansbarometeret for 2016 avliver begge to effektivt.

Lånekundene er aktive

Nesten hver tredje lånekunde enten byttet bank eller reforhandlet betingelsene sine i 2015. Det er et godt bevis på at lånekundene er svært aktive og at bankene konkurrerer hardt.

Kun 4 prosent av de som ikke har byttet bank eller reforhandlet betingelsene sine tror det er vanskelig å bytte bank.

– Også svarene fra dem som ikke har reforhandlet eller byttet bank i løpet av året, viser at bankkundene er svært bevisste, sier Staavi.

Over halvparten av lånekundene sier de er fornøyde med det tilbudet de har. Det må vi tolke som at de har tenkt seg om. Og de 24 prosentene som sier de ikke tror det er noe å spare, kan meget vel ha rett i det. Det er ikke vanskelig å vurdere om ens lånerente ligger i den høye enden av markedet, sier Staavi. Et par telefoner eller et kikk på sammenligningstjenester, gir raskt et godt bilde.

Lokalbanken

Lokalbanken står sterkt i Norge, og for mange med god grunn.

– Den lokale banken er ryggraden i mange lokalsamfunn der den finansierer lokalt næringsliv og støtter opp om frivillige initiativ. Bevisstheten om hvor viktig lokalbanken er for samfunnet den opererer i, finnes vi igjen i Finansbarometeret. Ni prosent av de spurte som ikke har byttet bank, oppgir et ønske om å være kunde i nettopp lokalbanken som grunn, poengterer Staavi. Og det er en økning fra 2014.

Fornøyde kunder

Finansbarometeret gir en god pekepinn på bankenes anseelse i samfunnet. På spørsmålet om hvor fornøyd kundene er med sin hovedbank totalt sett, svarer 94 prosent at de er fornøyd, svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd.

Finansbarometeret viser også at norske bankkunder er svært fornuftige og har god kontroll på økonomien og de fremtidige planene. 62 prosent sier det er viktig å være gjeldfri når man blir pensjonist, og nesten halvparten sier de godt tåler en renteøkning på 4 prosentpoeng på lånet. Også andelen som betaler avdrag jevnlig på rammelånet, hele 81 prosent, viser at norske bankkunder styrer sin egen økonomi på en ansvarlig måte.