Rekordmange satser på BSU-sparing

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rekordmange satser på BSU-sparing

Flere enn noen gang har Boligsparing for unge (BSU).  Nesten 700 000 mennesker i gruppen 18- 34 år, eller 64 prosent har tatt denne spareformen i bruk, viser undersøkelsen Norsk finansbarometer 2013 som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag for Finans Norge. – BSU er en svært gunstig spareform som passer de fleste i den aktuelle aldersgruppen, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Hun viser til den store skattefordelen og de gode rentevilkårene bankene tilbyr.

– Dessuten har kravet til egenkapital ved boligkjøp økt, noe som gjør egen sparing i for eksempel BSU ekstra attraktivt, legger hun til. 

Flere sparte i fjor

Blant dem som oppgir at de har en BSU konto, satte nesten 80 prosent inn penger på kontoen i fjor. Det er en økning på seks prosentpoeng fra året før, viser undersøkelsen.

– Det er positivt at så mange benytter seg av denne gunstige sparemuligheten. Det å vise spareevne- og vilje er dessuten i seg selv positivt når man søker lån, sier Neverdal.

I februar 2013 var det i alt 27,5 milliarder kroner innestående i BSU-ordningen, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Det er mer enn noen gang før og en økning på 16 prosent fra samme måned året før.

Ønsker økt sparebeløp

Finans Norge mener BSU-ordningen bør forbedres ved å øke beløpsgrensen for sparebeløp slik at flere får mulighet til å spare nødvendig egenkapital til å kjøpe bolig. Maksimalgrensen for BSU er nå på 150 000 kroner, mens Finans Norge mener en dobling vil være hensiktsmessig, ikke minst sett i lys av myndighetens kapitalkrav om minst 15 prosent egenkapital og den sterke veksten i boligprisene de siste årene. Sist beløpsgrensene ble oppjustert var i 2009.