Liten kunnskap om pensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Liten kunnskap om pensjon

Til tross for omfattende informasjonskampanjer og mye trafikk på ulike pensjonsportaler og pensjonskalkulatorer, er det fortsatt liten kunnskap om pensjon i den norske befolkningen. Bare 24 prosent oppgir at de har helt eller delvis oversikt over hva de får i samlet pensjon, ifølge en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for FNO.

– Det er altfor mange nordmenn som ikke tenker på at de økonomiske valgene de tar i dag kan ha storekonsekvenser for framtidens pensjonisttilværelse. Folk har liten kunnskap om egen pensjon. Uten slik kunnskap er det også vanskelig å ta stilling til behovet for tilleggssparing til alderdommen. Forhåpentligvis vil flere innse at tiden er overmoden for å skaffe seg oversikt over egen pensjonsstatus og ta nødvendige grep, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Bare 24 prosent oppgir at de har helt eller delvis oversikt over hva de får i samlet pensjon. Dette er en øking på 1 prosentpoeng siden i fjor, men 4 prosentpoeng lavere enn i 2010.
 
Kunnskapen om egen pensjon stiger med alderen. I gruppen over 60 år er det 46 prosent som er helt eller delvis enig i at de har oversikt over hva de får i samlet pensjon. Det er noe flere menn enn kvinner som oppgir at de har oversikt.

Sjekk egen pensjonsstatus

Rundt halvparten svarer at de ikke har kjennskap til om tjenestepensjonsordningen på jobben er enytelsesbasert ordning eller en innskuddsbasert ordning. I en ytelsesbasert ordning utgjør utbetalingen en andel av sluttlønn, for eksempel 66 prosent. I en innskuddsbasert ordning setter bedriften av et årliginnskudd som andel av lønn, og total pensjon er summen av alle innskudd og avkastning av disse.

– Når du skal spare til pensjonstilværelsen bør du starte med å kartlegge hvor mye du kan forvente å få frafolketrygden og fra pensjonsordningen på jobben. Ta kontakt med din arbeidsgiver eller de finansinstitusjonene de har avtale med. Sjekk pensjonsportalen www.norskpensjon.no som over en millionhar besøkt siden oppstarten i 2008. Undersøk hvilken pensjonsordning arbeidsgiver tilbyr. Ved skifte av jobb må du være bevisst på hva slags tjenestepensjonsordning ny arbeidsgiver har, sier Osland.

Innholdet i pensjonsreformen lite kjent

Undersøkelsen viser at innholdet i pensjonsreformen er svært lite kjent blant befolkningen. Dette til tross for omfattende politiske prosesser og stor mediedekning. Bare 12 prosent oppgir at de har svært god eller god kjennskap til innholdet av pensjonsreformen. 60 prosent har svært liten eller liten kunnskap. Dette er omtrent samme nivå som i fjor. Kunnskapen om pensjonsreformen er lav i alle aldersgrupper og aller lavest i aldersgruppen 18-29 år.

Mange ønsker livslang utbetaling

Over en million arbeidstakere har innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger. Over halvparten av disse er absolutte minimumsordninger. Nesten samtlige innskuddspensjonsordninger har utbetalinger over en tidsbegrenset periode på ti eller femten år. Ti år er mest vanlig. Samtidig viser undersøkelsen fra TNS Gallup at hele 56 prosent foretrekker livslange utbetalinger av privat pensjonsforsikring, gitt at det er samme totalbeløpet som skal fordeles.

Om Norsk finansbarometer

Norsk finansbarometer er en årlig undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av FNO. Den omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2012 blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det ble gjennomført ca 3000 intervjuer.