Rammelån er utbredt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rammelån er utbredt

32 prosent av boliglånskundene oppgir nå at de har rammelån, mot 29 prosent for to år siden, viser undersøkelsen Norsk finansbarometer fra TNS Gallup. –Rammelån gir stor fleksibilitet og passer godt for folk som har god økonomisk kontroll, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Privatpersoner hadde til sammen rundt 440 milliarder kroner i rammelån ved utgangen av februar 2012, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er mer enn noen gang tidligere.

–Etter en sterk vekst de første årene etter at produktet ble lansert, ser imidlertid andelen som har denne lånetypen nå ut til å ha stabilisert seg, sier Neverdal.

Jevnlige avdrag

De aller fleste betaler jevnlig ned på lånene sine. 82 prosent svarer at de jevnlig betaler avdrag på rammelånet, viser undersøkelsen. Blant kundene med fleksibelt boliglån bruker mange deler av pengene til oppussing og vedlikehold av bolig, eller til kjøp av bil og båt.

Rammelån fungerer slik at låntaker får en bestemt kredittramme som avgjør hvor mye han eller hun kan trekke opp lånet. Lånet er sikret med pant i bolig, og den enkelte låntaker kan selv bestemme når og hvordan det skal nedbetales.

Populært blant de over 60

Blant de godt voksne, de over 60 år, velger 4 av 10 av boliglånskunder rammelån.

I denne aldersgruppen har mange god sikkerhet i egen bolig. De ønsker gjerne å frigjøre noe av den oppsparte egenkapitalen til for eksempel bil, hytte, forskudd på arv eller reiser gjennom å ta opp et lån med sikkerhet i boligen sin.

– Vi ser at interessen for disse lånene stiger med alder og inntekt, sier Neverdal.

Passer ikke alle

Rammelån er et låneprodukt som ikke passer for alle og veksten har avtatt det siste året.

Denne lånetypen krever selvdisiplin og solid og forutsigbar økonomi. Uforutsette situasjoner som skilsmisse, uførhet og arbeidsledighet kan påvirke evnen til å betale gjelden.

Det er også viktig å merke seg at økt forbruk nå kan redusere muligheten til tilsvarende levestandard i fremtiden.

Om Norsk finansbarometer

Norsk finansbarometer er en årlig undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av FNO. Den omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2012 blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det ble gjennomført ca 3000 intervjuer.